Faktureringsadress för webb fakturor

Faktureringsadress för webb fakturor:
Åbo stad
Bildningssektorn / S:t Olofsskolan
FO-nummer: 0204819-8
Nätfaktureringsadress: 00370204819800100
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029