Övrig personal

Kansli / skolsekreterare:  040-636 17 09

Resurslärare:
Mikael Harju
Nestor Santonen
Henrik Malmström

Skolgångshandledare:             
Andreas Bobe
Victoria Degerlund
Fredrik Ekelund
Julia Holmström
Romeo Honkanen
Iina Kela
Peppe Krook
Charlotta Liitiäinen
Oskar Lindblom
Johanna Lundström
Aina Saarikallio
Celina Sannholm
Ralf-Erik Sjöström

Kurator:
1.9.2023-30.4.2024 Lotta Laiho 040-357 68 11
e-post: lotta.laiho@varha.fi
(måndag, tisdag, torsdag och fredag)

(Kurator Frida Wecksten studieledig 1.9.2023-30.4.2024.) 

Skolpsykolog: Linda Kuhlberg, 040-5231415 (måndag, tisdag, torsdag och fredag)
Sossens smågrupper: Nilla Frankenhaeuser-Henry, 040-3577823 (varannan torsdag)

Hälsovård:
Maria Lindblom 040 809 7303

Psykiatrisk sjukskötare: 

Fastighetsskötare:  044-9072572

Köket/matsalen:  040-6724440