Hem och skola

HEM OCH SKOLA
Takorganisationen för Hem och skola-sektionen i S:t Olofsskolan är Hem och skola i Åbo r.f. Alla familjer som har barn i S:t Olofsskolan hör även till S:t Olofsskolans Hem och skola.

Målsättningen med verksamheten:
* Fungera som kontakt mellan skolan och hemmen.
* Hjälpa till att förstärka gemenskapen inom klasserna och i skolan.
* Bidra till att skapa en trygg arbetsmiljö
* Stöda verksamhet som motarbetar mobbning.
* Samarbeta med elevkåren och med lärarkåren och stöda deras arbete.

Arbetsmetoder:
Klassföräldrar väljs i varje klass på höstens första föräldramöte. Klass-föräldrarna väljer en huvudklassförälder. Huvudklassföräldern sammankallar till gemensamma klassföräldramöten och representerar S.t Olofsskolans föräldrar i Hem och Skola i Åbo r.f:s styrelse tillsammans med lärarrepresentanten som utses av skolans lärarkår. Strävan är att klassföräldrarna träffas 3 gånger/läsår. Mötesprotokollen distribueras per e-post till alla klassföräldrarna vilka ger informationen vidare till föräldrar. Fokus läggs på verksamheten i de enskilda klasserna.

S:t Olofsskolans lärarrepresentant är Tommy Holm. 
Under höstterminen 2023 fungerar Crister Mannila som tf. representant.

Hem och skola

Hem och skola i Åbo