Infotillfälle 8.1.2020 kl. 18.00 gällande idrottsklass och klass i naturvetenskap åk 7 läsåret 2020-2021

Infotillfälle för föräldrar åk 6 angående ansökan till idrottsklassen eller till en klass i naturvetenskap i S:t Olofsskolan för läsåret 2020-2021 hålls (i matematikrummen på våning 2) för alla intresserade i S:t Olofsskolan onsdag 8.1.2020 kl.18.00.