Jullov 24.12.2018 – 6.1.2019

Skolan börjar måndag 7.1.2019 enligt schemat.

                         God jul & Gott nytt år!