Följande klubbar ordnas under läsåret 2016-2017

  • Grubbel Klubben – träffas 1 gång i månaden. Ansökningstiden är kontinuerlig och görs till skolkuratorn Annika per e-post annika.nordstrom@turku.fi eller via Wilma.
    Ledarna: Annika (skolkuratorn) och Nilla (skolpsykologen)
  • Dramaklubb – träff tisdagar kl. 14.00-14.45 (kontaktperson Anu-Katja)
  • Djurklubb (kontaktperson Anne)
  • Slöjdklubb (kontaktperson Matto)
  • Syklubb – tisdagar kl. 14.00-14.45 (kontaktperson Annika)
  • Bokpratarklubb – en gång i månaden (kontaktperson Anu-Katja)
  • Pingisklubb – i oktober – mars (kontaktperson Kenneth)
  • Stafettkarnevalsklubb – i maj (kontaktperson Jörgen)

Kontaktpersonerna strävar efter att hålla klubbtimmarna så att de inte krockar med varandra. Finns det inte tillräckligt många intresserade, kommer klubben/klubbarna inte att ordnas.