Monikielisen oppilaan arviointi

Monikielisten oppilaiden arviointia on täsmennetty keväästä 2021 alkaen.

 1. Wilmaan on lisätty uudet sanallisen arvioinnin lausekkeet, joita tarvitaan, kun oppilaan kielitaito ei vielä riitä numeerisen arvioinnin antamiseen kannustavan arvioinnin periaatteen mukaan. Lausekkeita voi käyttää myös numeerisen arvioinnin tukena, jos se on oppilaan edun mukaista. Tämä koskee vuosiluokkia 4 – 9.lk syksy.
 2. Keväällä Wilmaan saatiin S2-oppimäärän uudet arviointilausekkeet vuosiluokille 1 -3.

S2-opetuksen yhdysopettaja Lotta Ilmasti on tehnyt kollegoitten tuella lyhyet opastusvideot siitä, miten yllä mainittu arviointi suoritetaan Wilmassa. Oheisten linkkien kautta löytyy ohjeet, miten Wilmassa toteutetaan sekä sanallinen arviointi numeerisen sijaan vuosiluokilla 4 – 9.lk syksy että S2-oppimäärän arviointi vuosiluokilla 1 -3.

sanallinen arviointi vuosiluokilla 4 – 9.lk syksy: https://youtu.be/Mmxy8jS-QGE

S2-arviointi vuosiluokilla 1 – 3: https://youtu.be/DcGv7ZrHXiQ

 

Monikielinen oppilas perusopetuksessa 

Arvioinnin muistilista todistusarvioinnin tueksi 

Numero vai S-merkintä? 

 • Oppilaalle ei tarvitse antaa numeroarvosanaa ennen päättöarviointia. 
 • Todistuksessa voi käyttää suoritusmerkintää S. 
 • Suoritusmerkinnän S tukena käytetään sanallisen arvioinnin lauseketta lausepankista. 
 • S-merkintä ei edellytä arvosanan 5 tavoitteiden saavuttamista. 
 • Se edellyttää vain sen, että oppilas on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. 
 • Tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
 • Tavoitteet perustuvat oppiaineen ydinsisältöihin. 
 • Oppilaan tulee saada tavoitteiden mukaista opetusta. 
 • Oppiaineiden ydinsisältöjen määrittely on aineenopettajien tehtävä. Alakoulussa ydinsisällöt määrittelee oppilasta oppiaineessa opettava opettaja. 
 • Katso myös sanallinen arviointi vuosiluokilla 4 – 9.lk syksyhttps://youtu.be/k9k9m3KLsP8 

Lisäkysymyksissä, olethan yhteydessä:

Lotta Ilmasti

S2-opetuksen yhdysopettaja

Turun kaupunki

Pääskyvuoren koulu

etunimi.sukunimi@edu.turku.fi

040 168 9343 (puhelinaika perjantaisin klo 12-13)