Koulun säännöt ja itsearviointi

VALMO-opettaja Maarit Pihlavan tuottamaa materiaalia Moped-sivustolla:

Moped: Koulun säännöt: Säännöt on laadittu valmistavan luokan oppilaita ja huoltajia varten ohjeeksi siitä, miten suomalaisessa koulussa käyttäydytään. Lähtömaan pedagoginen kulttuuri voi erota merkittävästi Suomen pedagogisesta kulttuurista.

Koulun säännöt sisältävät konkreettisia ohjeita käytännön tilanteissa toimimiseen suomalaisessa koulussa. Osa-alueiksi on valittu ruokailu, välitunti ja luokassa (kieliversiot suomi, albania, arabia, kursi, somali, thai, vietnam, viro ja venäjä).

Moped: Itsearviointilomake

Lomakkeessa arvioitavat asiat liittyvät koulun sääntöjen noudattamiseen, työskentelytaitoihin ja sosiaalisiin taitoihin. Lomaketta voidaan käyttää esimerkiksi valmistavassa luokassa, kun on opetetaan oppilaille itsearviointia (kieliversiot suomi, albania, arabia, kurdi, somali, vietnam ja viro).