Oppimisen tuki

Tämä sivu on tehty Sinua varten, Turun kaupungin lukiossa opiskeleva opiskelija!

Jokaisella lukio-opiskelijalla, jolla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada oppimisen tukea yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Ei ole väliä, mistä syistä oppimisvaikeudet tai opintojen haasteet johtuvat.

Haasteesi voivat näkyä esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksina tai matematiikan vaikeutena, tai sinulla voi olla tarkkaavuuden sekä motivoitumisen tai jaksamisen vaikeuksia. Opiskelun haasteet voivat liittyä myös sairauteen, vammaan, vaikeaan elämäntilanteeseen sekä puutteellisiin opiskelutaitoihin tai kielitaitoon.

Tuen tavoitteena on, että voit hyvin lukio-opintojesi aikana ja että opintosi etenevät asettamiesi tavoitteiden mukaisesti. Koko lukion henkilökunta tukee sinua tässä. Tältä sivustolta löydät tiedon, kenen puoleen kääntyä, kun tarvitset tukea ja ohjausta.