STEAM Turku on Turun kaupungin sivistystoimialan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen yhdistävä tiede- ja teknologiapolku. STEAM on suora väylä jatko-opintoihin ja Turun teknologiakampukselle ja se vahvistaa ja verkottaa osaamista yhteistyökouluihin koko Lounais-Suomen laajuudelta.

STEAM-hankkeen alla tarjotaan Turun lukiolaisille yhteisiä kursseja, jotka vaihtelevat vuosittain. Lukuvuonna 2020-2021 on tarjolla seuraavat kurssit, jotka ovat jokaisen valittavissa.

STM01 Tiede kohtaa taiteen (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Kokeilevalla työpajakurssilla tiede, teknologia, matematiikka ja taide käyvät vuoropuhelua. Kurssilla yhdistetään monipuolisesti tieteen ja taiteen luovia menetelmiä.

STM02 Mekaniikka 2 (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Syvennetään ymmärrystä mekaanisista systeemeistä. Keskeisenä tavoitteena on kokeellinen työskentely ja sen raportointi.

STM03 Energia (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Kurssilla käsitellään energiaa ilmiönä sekä uusiutuvia ja uusiutumattomia energialähteitä keskittyen tulevaisuuden energialähteisiin, niiden mahdollisuuksiin ilmastonmuutoksen ehkäisyssä ja energiaratkaisujen merkitykseen yhteiskunnassa.

STM04 Merifysiikka (Turun Suomalaisen Yhteiskoulun tarjotin)

Kurssilla opiskellaan lukion fysiikan teorioita käytännön merenkulkuun soveltaen. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista purjehdukselle. SCI Cruise, vierailut, asiantuntijaluennot sekä käytännön projektityöt merellä tukevat fysiikan ilmiöiden syventävää oppimista.

STM05 Tekoäly, ihminen ja ympäristö (Turun suomalaisen Yhteiskoulun lukion tarjotin)

Kurssilla on tavoitteena, että opiskelija ymmärtää mitä tekoälyllä tarkoitetaan sekä käsittää, miten ja miksi tekoälyä kehitetään. Opiskelija tutustuu johonkin tekoälyn muotoon tai johonkin yleistyneen tekoälyn hankkeeseen, hahmottaa tekoälyn yhteiskunnallista ja kulttuurista perustaa.

STM06 Ohjelmoinnin perusteet (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat pienimuotoisten ohjelmien tekeminen ja lopuksi suunniteltava ja koodattava ohjelmointityö sekä sen dokumentointi.

STM07 Ohjelmoinnin jatkokurssi (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat luokkien ja olioiden toiminnan ymmärtäminen ja niiden käyttö itse suunnitelluissa ja koodatuissa ohjelmissa.

STM08 Tietotekniikka ja kyberturvallisuus (Kerttulin lukion tarjotin)

Kurssin tavoitteena on antaa tietotekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille käsitys tietokoneiden toimintaperiaatteista, kyberturvallisuuden perusteita sekä tietotekniikan sovelluskohteista.

STM12 NOT-koulu (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)

Kurssilla perehdytään tähtitieteen havaintomenetelmiin ja tehdään etänä Tuorlan observatoriolta käsin havaintoja Kanarian saarilla olevalla NOT-teleskoopilla. Tulokset käsitellään ja raportoidaan tieteellisin menetelmin.

STM13 Muotoilukurssi (Luostarivuoren Lyseon lukion tarjotin)

Tavoitteena on muototajun kehittäminen ja esineisiin liittyvän estetiikan ymmärtäminen sekä oman luovuuden kehittäminen esineiden ja sisustuksen alueella.

STM16 Mainonta (Turun klassillisen lukion tarjotin)Kurssilla tutustutaan mainonnan eri vaikuttamisen keinoihin. Opetellaan eri mainostyypit sekä mietitään kohderyhmiä. Keskitytään erityisesti mainoskampanjan suunnitteluun.

STM17 Nanoselluloosaa ja geopolymeerejä (Turun klassillisen lukion tarjotin)

Kurssilla perehdytään uusiutuviin materiaaleihin ja kierrätykseen uuden teknologian tuomien mahdollisuuksien avulla. Tutustutaan nanoselluloosan mahdollisuuksiin, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käyttöön 3D-tulostuksessa sekä geopolymeereihin kiertotaloudessa.

STM18 Liikennefysiikka (Turun klassillisen lukion tarjotin)

Kurssilla syvennytään liikenteen dynamiikkaan, liikenneturvallisuuteen sekä otetaan esille liikenteen psykologisia näkökulmia (riskinottoa ja ”tieraivoa”), tutustutaan liikenneteknologiaan ja liikenneturvallisuuden tekniikkaan.

STM21 GIS my Turku (Puolalanmäen lukion tarjotin)

Kurssilla hyödynnetään GIS-paikkatietojärjestelmää ja tehdään harjoituksia erilaisilla kartta-alustoilla. Lisäksi osallistumme Mapathon-projektiin, jossa kartoitetaan ennalta määrättyä aluetta, tutustumme droneihin ja käymme geokätköilemässä.

STM26 Produktformgivning (Katedralskolan i Åbo)

Mera information: lena.malmio@turku.fi.

TIEDEPASSI (kaikki Turun lukiot)

Tiedepassin voi kerätä koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista ja luennoista 10 kpl ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija tekee lukio-opintojensa aikana 10 raporttia erilaisista tilaisuuksista. Tilaisuuksia voivat olla mm. yleisöluennot, yliopistoluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet ja yritysvierailut.