Animationer

Idag har vi fått jobba med animationer. Animationen skulle utspela sig i Finland och eleverna var kreativa då de hittade på sina berättelser.  Här ser vi t ex en grupp som skapade sin animation i skogen. Vi använde oss av…

Tankekartor

På årskurs 3 har vi Finland som övergripande tema för året. Under musiklektionerna har vi bekantat oss med Jean Sibelius och då har vi gjort en tankekarta genom att använda oss av Espresso Mindmap-appen. Eleverna kom på att man kan…

Kedjeskrivande

Idag jobbade vi med kedjeskrivande, där en elev började på en berättelse. Efter en stunds skrivande fick eleverna fortsätta skriva på en annan elevs berättelse. Såhär bytte vi berättelser och skrev fortsättningar på varandras berättelser tills vi var tillbaka vid…

Logiska block

I matematiken har vi börjat arbeta med geometri. Under våra laborationstimmar har vi arbetat med logiska block. Idag fick eleverna i uppgift att bygga en bild med logiska block. Denna bild fotograferade de med sin Surface-platta. Nästa gång skall eleverna…