Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Puolala 3'

iPadit käsityönopetuksessa (Puolala 3)

Parhaiten iPadien käyttö käsityössä näkyy luokkablogeissamme, joihin pääsee helpoiten Puolalan käsityöt sivun yläreunasta. Eri ikäiset harjoittelevat bloggaamista omin tai opettajan tunnuksin.
Syksyllä seitsemäsluokkalaiset harjoittelivat blogiin kirjoittamista omin tunnuksin työtään raportoiden.
Osa oppilaista kokeili opetusvideoiden tekemistä aivan omin päin iMovien avulla.
Matonkudonta-apps on ollut oivallinen apu kudottaessa kangaspuilla luokan ulkopuolisessa aulassa.
Toki iPadit toimivat vallan nopeina tiedon hakulaitteina ja välittäjinä. Kuitutietoutta juuri oppiessamme oppilaat saivat edetä omaa tahtiaan tutustuessaan puuvillakuidun matkaan pellolta T-paidaksi.
Yhdeksäsluokkalaiset alottivat lopputyönsä tekemisen. Omat ja luokan iPadit ovat olleet luonteva osa dokumentointia ja kevään tullen nähdään millaisilla esitysohjelmilla oppilaat työstävät portfolionsa.
Kuvassa Idan neuletyö aluillaan. Kirjoneuleen hän suunnitteli KnitCraftillä (apps for iPad). Printti työn tukena.
neulesuunnitelma_KnitCraft

Kolme viimeistä Innopaja@koulut-projektia käynnistyi lokakuussa ja ne ovat jo hyvässä vauhdissa!

Kuvataiteen kokonaisilmaisu
Rieskalähteen koulu

Projektin tavoitteema on aktivoida ja innostaa oppilaat kuvataiteen opiskelussa uudenlaisiin tuottamistapoihin, jotka sijoittuvat luokkahuoneen ulkopuolisiin tiloihin ja ympäristöihin. Oppilaat heijastavat taskukprojektorilla tekemiään ja ottamiaan kuvia ja videoita koulun lähiympäristössä erilaisiin heijastaviin pintoihin, kuten läheisen metsän koivuihin, kiviin, pensaisiin, esineisiin, pohjiin ja talvella lumeen. Oppilaat tutkivat miten projisoinnista ilmaistaan omia ajatuksia ja suunnitelmia vastaava, samalla oppilaat syventävät kulttuuri-identiteettiään ja ympäristötietoisuuttaan tehtyjen teosten kautta. Tavoite on myös, että tehdyt tuotokset dokumentoidaan ja julkaistaan sosiaalisessa mediassa.

iPad käsityön oppimisessa
Puolalan koulu (3)

Tavoitteena on tuottaa oppilailla opetusmateriaalia, videoita, pienistä työtehtävistä siten, että oppilas tutkii asian ja tuottaa siitä ohjeen yksin tai ryhmätyönä. Ohjevideoita tekemällä oppilas paneutuu opiskeltavaan asiaan laaja-alaisesti ja dokumentoi sähköisesti. Oppilaat koostavat sähköistä käsityön portfoliota ja pitävät blogia.

Puolalan yläkoulun oppilaskunta verkkoon
Puolalan koulu (4)

Projektin tavoitteena on siirtää Puolalan yläkoulun oppilaskuntatoiminta nykyaikaan. Oppilaskunnan hallitukselle perustetaan blogi tiedotuskanavaksi ja ideoiden vaihtopaikaksi. Samalla elävöitetään oppilaskunnan toimintaa ja saadaan kaikki koulun oppilaat osallisiksi oppilaskunnan toimintaan. Tarkoitus on myös pitää yhteyttä muiden koulujen oppilaskuntiin; vaihtaa ideoita ja osallistua yhteistapahtumiin. Päivityksiä tehdään oppilaskunnan iPadien avulla lisäten mukaan omia kuvia ja videoita.


Näiden projektien blogijulkaisuja voit seurata tunnisteilla RieskalähdePuolala 3 ja Puolala 4 . Projektien yhteyshenkilöt löydät alasivulta Projektit.

PS Edelleen muistutamme, että lukiot voivat vielä vuonna 2015 käynnistää Innopaja-projekteja hankkeen Tiimit@innopaja alla.