I matematiken har vi börjat arbeta med geometri. Under våra laborationstimmar har vi arbetat med logiska block. Idag fick eleverna i uppgift att bygga en bild med logiska block. Denna bild fotograferade de med sin Surface-platta. Nästa gång skall eleverna få arbeta i par och bygga en likadan bild som kompisens fotografi. Fotografiet finns bak i klassen och det gäller att memorera vilka bitar som behövs för att bygga en likadan bild. Om minnet tryter är det bara att gå bak i klassen för att kika på fotografiet en gång till och så tillbaka till den egna platsen för att bygga vidare på bilden så att den blir lika som på fotografiet.IMG_1484

Logiska block