Innopaja-toimintaan käyttämämme osa erityisavustusta (2015-2016) on saatu ”opetuksen järjestäjän pedagogisen ICT-strategian jalkauttamiseen”.

Projektien hakuaika on päättynyt 31.5.2016.

Toimintamalli Turussa

 1. Turun kaupungin peruskoulu suunnittelee oman jalkauttamisprojektinsa. Projekti voi koskea kaikkia opettajia tai opettajaryhmää – sekä luonnollisesti heidän oppilaitaan.
 2. Esitys projektista ja hakemus avustuksesta jätetään www-lomakkeella. Haku on jatkuva niin kauan kuin allokoitua rahoitusta riittää.
 3. TOP-keskus/TVT-tiimi arvioi projektiesityksiä määräajoin ja päättää, mitkä projektit toteutetaan.
 4. Koulu ja TOP-keskus jalostavat projektisuunnitelman toteutusmuotoon. Koulu vastaa toteutuksesta.
 5. Koulu toteuttaa projektin ja sitoutuu dokumentoimaan sen sovitulla tavalla, mm. blogissa.

Keskeisiä reunaehtoja (yksityiskohdat neuvotellaan TOP-keskuksen kanssa)

 • Projektin tavoitteiden pitää kytkeytyä tiiviisti Turun kaupungin TVT:n opetuskäytön suunnitelman 2012-2016 tavoitteisiin ja niiden jalkauttamiseen, ei pelkästään yksittäisen koulun tavoitteistoon. Kuvaile hakulomakkeella, miten projektiehdotuksenne kytkeytyy TVT-suunnitelmaan.
 • Projekti voi olla myös valmistelevaa työtä tulevan TVT-suunnitelman laadinnan pohjaksi, eli paneutua asioihin, jotka eivät olleet edellistä suunnitelmaa laadittaessa vielä riittävästi esillä. OKM kannustaa toimintaan, jossa yhdistyvät koulujen arki, tietohallinto (=IT) sekä informaalisen oppimisen mahdollisuudet (kuten kirjastot ja museot) pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Yksittäisen projektin kustannusarvio on 1000 – 4000 euroa. Jotta rahoituksesta hyötyy mahdollisimman moni koulu, ethän ano maksimisummaa ellei se ole projektin kannalta välttämätöntä.
 • Rahoitusta ei voi käyttää eikä anoa (OKM): 
  • olemassa olevan toiminnan rahoittamiseen
  • kohteeseen, johon on myönnetty muita valtion erityisavustuksia (esim. remontointi, pihat)
  • sijaiskustannuksiin
  • laitteisiin
  • samanaikaisopetukseen
  • ohjelmistotuotannolliseen tuotekehitykseen
  • verkkoyhteyksiin
  • oppimateriaalien tuotteistamiseen
  • liiketaloudellista voittoa tuottaviin toimiin
  • ulkomaanmatkoihin
  • päivärahoihin
  • yksittäisten henkilöiden tutkintoihin
  • suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetustunteihin
  • koulujen kerhotoimintaan
 • Projektit toteutetaan pääsääntöisesti lukuvuoden 2015-2016 aikana. Kaikki projektit päättyvät viimeistään lokakuussa 2016.
 • Hankkeesta voidaan maksaa kohtuullisia palkkioita (opettajalla 28 e/h) hankkeesta aiheutuneesta ylimääräisestä työstä. Rahoitusta voi käyttää vain sellaisten henkilöiden palkkakustannuksiin, jotka osallistuvat suoraan projektin toteuttamiseen. Erittele hakulomakkeessa mistä työstä on tarkoitus maksaa palkkiota ja montako tuntia. Huom! Kustannuslaskennassa käytä hintaa 35 euroa/tunti (palkkio + sivukulut).

Lisätiedot ja neuvonta

Tietokone opetuksessa – TOP-keskus
toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen
puh. 050 5907474
etunimi.sukunimi@turku.fi

Projektin hakeminen

Rehtorin/johtajan valtuuttamana www-lomakkeella. Haku on jatkuva. Käsittelyaika on 1-3 viikkoa.

Projektien hakuaika on päättynyt 31.5.2016.