Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'OKM – Vähä-Heikkilä'

Terveisiä rakennustyömaalta!

Olemme aloittaneet uuden opetussuunnitelman mukaisen käsityöopetuksen Vähä-Heikkilän koulussa. Halusimme toteuttaa käsityössä teknisen- ja tekstiilityön yhteisen projektin. Haasteen yhteiselle käsityöopetukselle tuo luokkien sijainti eri rakennuksissa. Tämän vuoksi suunnittelimme projektin, jota  toteutetaan jakamalla opetusryhmä kahteen osaan. Jokainen oppilas työskentelee lukuvuoden aikana yhtä paljon sekä  pehmeiden että kovien  materiaalien luokassa. Aloitimme projektin yhteisillä suunnittelutunneilla, joissa oppilaiden apuna oli sekä teknisen- että tekstiilityön opettaja.

Tämän lukuvuoden aikana toteutamme projektin neljännellä ja viidennellä luokalla. Keräämme samalla kokemuksia kokonaisen käsityöprosessin dokumentoinnista.

Projektin aiheena on ”Koti pienelle asukkaalle”. Oppilaat saavat itse valita asukkaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Valitsemalleen asukkaalle oppilaat suunnittelevat talon ja sen sisustuksen omaa luovuuttaan käyttäen. Projektiin käytettävät materialit ja tekniikat ovat osittain opettajan rajaamia.

Tässä työssä oppilaat harjoittelevat kokonaisen käsityöprosessin hallintaa. Prosessin dokumentoinnin kautta oppilaat oppivat jäsentämään koko vuoden kestävän projektityön vaiheita. Koska oppilaat ovat ensimmäistä kertaa tekemässä näin laajaa projektia, tarvitsevat he paljon opettajan tukea. Tätä varten olemme laatineet paperisen työpäiväkirjan. Sähköinen dokumentointi tehdään tämän päiväkirjan pohjalta projektin päättyessä. Dokumenttiin liitetään myös mahdollisia valokuvia eri työvaiheista.

Suuret sähköiset dokumentointisuunnitelmamme kaatuivat osittain laitepulaan. Tietokoneita on oppilaiden käytössä vain yhdessä tietokoneluokassa. Ipadit eivät myöskään sovellu monen oppilaan yhteiskäyttöön.

Koska TVT-laitteita on koulussa liian vähän, päätimme jäädä odottamaan kaupungin yhteisiä linjauksia asian korjaamiseksi. Tällä hetkellä meistä tuntui järkevimmältä, että oppilaat tallentavat omat projektikuvauksensa Word-tiedostoina omaan sähköiseen käsityökansioon vasta prosessin lopussa. Tallennetut tiedostot voidaan myöhemmin siirtää hyväksi katsottuun tallennustilaan. Lisää ideoita arvioinnin ja dokumentoinnin toteuttamiseen saimme 15.9. Puolalan koulussa järjestetystä perusopetuksen pedagogisesta torstaikahvilasta. Oivalsimme miten tärkeää, että oppilas pysähtyy miettimään omaa työskentelyään jokaisen käsityökerran lopuksi. Tämä on tällä hetkellä helpointa ja nopeinta toteuttaa paperiseen päiväkirjaan.

Vähiksessä rakennetaan parhaillaan noin sataa taloa. Jäämme odottamaan kevään asuntomessuja. Oppilaat ovat innostuneita ja olemme saaneet ilolla seurata erilaisten suunnitelmien toteutumista. Uuden opetussuunnitelman mukainen itsearvioinnin dokumentointi vaatii vielä paljon opettelua sekä oppilailta että opettajilta. Jäämme opettelemaan.

terveisin,

Anu ja Marjaana

Vähis siirtyy kohti uudenlaista käsityön opetusta. Yritämme saada mukaan opetukseemme uuden Ops:n edellyttämää sähköistä käsityöprosessin dokumentointia. Miten oppilas saa helposti kuvattua oman koko ilmiöpohjaisen käsityöprosessinsa ideoinnista arviointiin? Millä sovelluksella saisimme tiedon siirtymään oppilaan mukana vuosiluokalta toiselle ja jopa yläkouluun.

Tällä hetkellä pohdimmekin siirtyykö oppilaan alakoulun prosessiportfoliot oppilaan mukana yläkouluun. Käsityön opetussuunnitelmatyössä selvisi, että yläkoulun käsityön opettajat kaipaisivat tietoa oppilaan alakoulussa toteuttamista käsityöprosesseista. Sähköisten portfolioiden pohjalta yläkoulun opettajan on helpompi lähteä suunnittelemaan tavoitteellista opetusta. Saman hyödyn saavat myös alakoulussa oppilasta opettavat eri käsityön opettajat.

Sähköiseen dokumentointiin tarvittaisiin esityssovellus, jota oppilaitten olisi helppo käyttää. Sovelluksen tulisi toimia eri laitteilla (puhelin, iPad, tietokone). Dokumentointiin pitää voida liittää kuvia, tekstiä ja jopa videoita. Tallentamiselle pitäisi löytää vaivaton ja pysyvä muoto. Olemme tutkineet seuraavia mahdollisia esityssovelluksia:

  • KeyNote
  • Prezi
  • SeeSaw
  • PowerPoint

Tällä hetkellä parhaimmalta luetelluista sovelluksista vaikuttaa SeeSaw. Tässä sovelluksessa on paljon niitä ominaisuuksia, joita kaipaamme. Tallenteiden säilyminen voi olla ongelma. Tätä selvitämme vielä lisää.

Nämä ajatukset mielessämme jatkamme pohdintaa TOP-keskuksen avoimessa TVT-verstaassa huhtikuussa 2016. Yritämme saada projektin käynnistymään opetusryhmissämme jo tänä keväänä, viimeistään ensi syksynä uuden OPS:n tullessa!

 

Jälleen kaksi uutta projektia!

Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa
Vähä-Heikkilän koulu

Käsityönopettajat etsivät toimivat tavat, joilla alakoulun oppilaat voivat sähköisesti dokumentoida uuden OPS:n edellyttämällä tavalla käsityöprosessiaan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Opettajat etsivät toimivat ohjelmat ja laitteet prosessin kuvaamiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen sekä testaavat menetelmiä käytännön työssä yhdessä alakoulun oppilasryhmien kanssa. Toimiviksi havaitut menetelmät jaetaan muille käsityön opettajille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Room Escape – School Edition
Raunistulan koulu ja Rieskalähteen koulu

Projektin tavoite on luoda eri oppiaineita yhdistävä ilmiöpohjainen kahden tunnin oppituntikokonaisuus, jonka sisältöä olisi kohtuullisen helppo muokata. Oppituntikokonaisuus muistuttaisi tällä hetkellä hyvin suosittuja Huonepako-ongelmanratkaisupeliä, jossa oppilaat toimisivat pienissä ryhmissä. Mallin avulla muutkin koulut voivat toteuttaa oman vastaavanlaisen harjoituksen helpommin oppilaille tai ottaa siitä ideoita omille tunneille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut