Terveisiä rakennustyömaalta! Olemme aloittaneet uuden opetussuunnitelman mukaisen käsityöopetuksen Vähä-Heikkilän koulussa. Halusimme toteuttaa käsityössä teknisen- ja tekstiilityön yhteisen projektin. Haasteen yhteiselle käsityöopetukselle tuo luokkien sijainti eri rakennuksissa. Tämän vuoksi suunnittelimme projektin, jota  toteutetaan jakamalla opetusryhmä kahteen osaan. Jokainen oppilas työskentelee lukuvuoden…

Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa

Vähis siirtyy kohti uudenlaista käsityön opetusta. Yritämme saada mukaan opetukseemme uuden Ops:n edellyttämää sähköistä käsityöprosessin dokumentointia. Miten oppilas saa helposti kuvattua oman koko ilmiöpohjaisen käsityöprosessinsa ideoinnista arviointiin? Millä sovelluksella saisimme tiedon siirtymään oppilaan mukana vuosiluokalta toiselle ja jopa yläkouluun. Tällä…

Kaksi uutta projektia käynnistymässä

Jälleen kaksi uutta projektia! Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa Vähä-Heikkilän koulu Käsityönopettajat etsivät toimivat tavat, joilla alakoulun oppilaat voivat sähköisesti dokumentoida uuden OPS:n edellyttämällä tavalla käsityöprosessiaan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Opettajat etsivät toimivat ohjelmat ja laitteet prosessin kuvaamiseen, tallentamiseen ja…