Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'OKM – Hepokulta'

Hepokullan koulussa toteutettiin syksyn 2016 aikana Innopaja-projekti, jossa eri luokka-asteiden oppilaita koulutettiin ns. TVT-coacheiksi. Valmiiden coachien tehtäviin kuuluu opettajien ja muiden oppilaiden auttaminen digitaalisen oppimateriaalin käytössä ja avustaminen erilaisten tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmien kanssa luokka-asteesta riippumatta. Innokkaita oppilaita ryhmiin saatiin 4.-5. luokkalaisista ja heitä auttamassa olivat sekä opettajat että viime keväänä koulutetut 6. luokkalaiset coachit.

Koulutuskerroilla oppilaat opettelivat käyttämään vuorotellen iPadia ja kannettavaa tietokonetta sekä hyödyntämään kumpaakin laitetta esim. kuvankäsittelyssä. Opetus pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena kirjallisten ohjeiden ja taululla tehtävien esimerkkien avulla, jotta tulevat coachit pääsisivät itse tekemään ja toimimaan mahdollisimman paljon. Tunnin rakenne saattoi olla seuraavanlainen:
1. Kerrotaan mitä tänään tehdään / opetellaan ja laitetaan tarvittavat laitteet käyttökuntoon.
2. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla ensimmäinen vaihe opeteltavasta asiasta.
3. Oppilaat saavat 2 minuuttia aikaa pasta samaan pisteeseen kuin opettaja.
4. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla seuraava vaihe opeteltavasta asiasta.
5. Oppilaat saavat jälleen X -määrän aikaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
6. Näytetään taululla kolmas ja viimeinen vaihe opeteltavasta asiasta sekä valmis lopputulos.
7. Oppilaat saavat 10 minuuttia aikaa tutkia, tehdä ja muokata omaa versiotaan.
8. Lopuksi kaikki oppilaiden tekemät tuotokset käydään yhdessä läpi taululla videotykin/Apple-TV:n avulla.
9. Oppilaat arvioivat nyt omaa osaamistaan näyttämällä peukkua ylös tai alas.
10. Kerätään välineet ja laitteet sekä harjoitellaan niiden oikeaoppista sulkemista.

Valmiit coachit ovat jo nyt ehtineet toimimaan muiden luokkien tai omien luokkalaistensa apuna ja ovat erittäin innokkaita sekä tehokkaita hommassaan.
Coachit käyttävät avustustehtäviensä aikana joko koulun TVT-Coach -paitoja tai itse suunnittelemiaan rintamerkkejä.

Innopaja-projektien sisäinen haku on päättynyt tältä erää. Tässä tuoreimmat kolme hyväksyttyä projektia. Valmistelussa on vielä kaksi projektia, jotka mahdollisesti toteutuvat. Jos näin käy, voit lukea siitä myöhemmin täältä.

TVT-coach
Hepokullan koulu

Ryhmä oppilaita valitaan taitojen ja halukkuuden perusteella TVT-coacheiksi, johon tehtävään opettajat kouluttavat nämä oppilaat. Valinnasta ja osallistumisesta sovitaan yhdessä huoltajien kanssa. Koulutetut TVT-coach -oppilaat ovat tarvittaessa kaikkien opettajien käytettävissä omilla oppitunneillaan.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


TOP 3 prosessi
Topeliuksen koulu

Projektin tavoitteena on tarve löytää uusia sähköisiä sovelluksia oppilaiden oppimisprosessien dokumentointiin ja juurruttaa, niin oppilaisiin, kuin opettajiinkin taito ja tapa kolmivaiheisen ”TOP3 prosessin” sekä Office 365 -palveluiden käyttöön. Tavoitteena on oppijan aktiivisuutta ja yhteisöllistä opiskelua tukevien pedagogisten mallien ja käytänteiden käytön lisääminen sekä työtapojen etsintä ja jalkauttaminen tulevien ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien kokonaisvaltaiseen dokumentointiin. Tavoitteena on tuoda tvt-koulutusta opettajalähtöisemmäksi siten, että pedagogista ohjausta antaa oppilaitoksen tvt-ryhmä ja vertainen kollega.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Oma Peda
Varissuon koulu

Tavoitteena kokeilla ja mahdollisesti ottaa koulumme käyttöön Pedanet-verkkoympäristön tarjoamat monipuoliset ja helppokäyttöiset sivustot, työskentelyalustaksi koulun lähes kaikkeen verkkopohjaiseen yhteisölliseen ja opettajan ja oppilaan vuorovaikutteiseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Tavoitteena selvittää, miten uuden oppimisalustan haltuunotto voi lisätä koulun henkilöstön ja oppilaiden tietoverkon käyttöä opetuksessa ja sen tukena. Tavoitteena saada käyttökokemuksia sähköisen opettajahuoneen käytöstä koulun sisäisessä
henkilöstötiedottamisessa ja yhteistyössä.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut