Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'OKM – Raunistula Rieskalähde'

Perjantaina 27.5. saimme vedettyä Ilkan kanssa kahdelle ryhmälle laatimamme SchoolEscape!-oppituntikokonaisuuden. Toinen ryhmä oli Rieskalähteen 9F ja toinen Raunistulan koulun 9F vahvistettuna muutamalla 9E:n oppilaalla.

IMG_0433

Olemme Ilkan kanssa suunnitelleet oppituntikokonaisuudelle logon.

Ennen tuntien alkua meitä jännitti kuinka tässä käy, sillä järjestely oli hieman monimutkaisempi. Olimme päivää aikaisemmin vieneet kymmenen QR-koodirastia ympäri Rieskalähteen koulua. Rieskalähteen iPad Mineihin ja Raunistulan iPadeihin asennettiin tätä varten QR Code Reader-ohjelmat. QR-koodit linkittivät varsinaiseen tehtävänantoon Office 365:en sisään. Kolmella rastilla oli lisäksi tarvittavaa lisäapumateriaalia, kuten lankoja, kirjevaakaa ja viivoitinta. Lähtöluokkaan oli askarreltu lukittu arkku, jossa kaksi numerokoodilukkoa. Opettajakuntaa oli varoiteltu Wilman kautta, että koulussa on yhden päivän ajan hieman enemmän liikettä käytävillä. Myöhemmin selvisi, että siivoojiakin olisi ollut hyvä informoida jotenkin.

Ensimmäisen opetusryhmän joukkueista yksikään ei selviytynyt täydellisesti pelistä läpi opettajan pienestä avusta huolimatta. Päättelimme ongelmaksi sen, että joukkueiden jäsenet eivät kyenneet jakamaan osatehtäviä toisilleen ja he toimivat vähän kuin ilman tausta-ajoa. Muutamassa tehtävässä olisi auttanut se, että joku olisi joukkueesta hakenut tietoa netistä oman puhelimensa avulla samalla kun muut olisivat suorittaneet toisia askareita.

Toiselle opetusryhmälle osasimme antaa hieman tästä jo vinkkiä ja tulos oli se että yhdeksästä joukkueesta kaksi sai koko seikkailun suoritettua täysin ja kaikki muutkin joukkueet pääsivät radan lähestulkoon läpi. Yleinen virhe oli se, että jonkun yksittäisen rastin tehtävän väärä vastaus antoi väärän koodin lopun lukkoa varten ja arkku ei täten auennut.

IMG_0430

Raunistulan koulun 9F-luokkalaisia ”Neljä esinettä” -ongelman parissa.

SchoolEscape!-ratamme rastit käsittelivät oppilaiden osaamista mm. matematiikassa, logiikassa, maantieteessä ja fysiikassa. Lisäksi tehtävissä sivuttiin historiaa ja liikuntaa tuli harrastettua, sillä kymmenen rastin reitti meni ristiin rastiin koulua ja oli varsin pitkä.

Yksi rasteista oli kellarin portaiden alapäässä.

Yksi rasteista oli kellarin portaiden alapäässä.

Saimme ensimmäisen päivän jälkeen kannustavaa palautetta muulta henkilökunnalta ja oppilaat peukuttivat tuntien olleen kivoja.

Pidämme vielä saman radan muutamalle muullekin ryhmälle ja mietimme miten kokonaisuutta voisi kehittää lisää. Palaamme myöhemmin uusien raporttien merkeissä.

Pelissä käytetty numerokoodiarkku viimeisellä rastilla.

Pelissä käytetty numerokoodiarkku viimeisellä rastilla.

Matti Mäkivaara ja Ilkka Fager

School Escape -ryhmäpelin peruskuvio alkaa hahmottua. Peli alkaa taustajuonella, joka on nyt kirjoitettu.

Näyte juonesta/ohjeesta:

Jotain omituista on tapahtunut koulussa. Valot sammuvat ja syttyvät hetken kuluttua uudestaan. Rehtori kuuluttaa: ”Koulumme…

.. Onneksemme sisäinen verkko ja internet toimii yhä. Ryhmät voivat käyttää sitä apuna tehtävien suorittamisessa. Tarvitsette päätelaitteen, kynän ja opettajan antaman paperin sekä tietysti nopeaa ajattelua. Toivotan onnea! Pelastakaa meidät!”

Rasteja on piiloteltu vihjeiden ja suorien ohjeiden avulla löydettäväksi ympäri koulurakennusta. Rastin tunnistaa omasta pelilogostamme ja siinä on QR-koodi muovitaskussa. Varsinainen tehtäväohje löytyy QR-koodin linkin takaa. Rastilla saattaa olla myös tarvittavia esineitä, kuten eräällä rastilla on kirjevaaka esineineen. Rastin selvitys antaa ohjeen seuraavaan paikkaan ja lisäksi koodinumeron, jota tarvitaan loppuratkaisussa.

Nyt valmistelussa on reitin järjestely jo valituille rastipaikoille ja sitten pitäisi valmistella tehtävät. Tavoite olisi ottaa mukaan monipuolisesti erilaisia tehtäviä eri oppiaineiden puolelta. Esimerkiksi yhdellä rastilla on yhdistetty sotahistoriaa matematiikkaan tai oliko se päinvastoin?

Jos joku kollega sattuu tähän innopajajuttuumme törmäämään, niin saa heittää vinkkiä tai muuta kommenttia.

Matti Mäkivaara ja Ilkka Fager

Morjens,

ajattelimme hieman kertoa pikku projektimme vaiheita tässä blogissa, mutta ensin hieman taustoitusta mikä meidät johdatti tähän kiipeliin.

Työskentelemme viereisissä Turun yläkouluissa, Matti Raunistulan koulun Kastun yksikössä ja Ilkka Rieskalähteen koululla.

Syksyllä 2015 Matti toteutti Kastussa huonepakopeli-ideaan perustuvan ongelmanratkaisupelin ensin opettajille ja myöhemmin kolmelle opetusryhmälle. Peli oli taustoitettu kauhutarinalla ja siihen liittyi ongelmanratkaisua, joissa piti hyödyntää matemaattista ja kielellistä osaamista. Pelissä liikuttiin koulun kolmessa kerroksessa, niin luokissa, vessoissa kuin käytävilläkin. Peli sai hyvän vastaanoton oppilailta ja sitä pikkujouluissa kokeilleilta opettajilta. Matti nimesi harjoituksen sen taustoituksen mukaan School escapeksi, viitaten Room escape -peleihin sekä sen tehtävään jossa piti löytää avain, jolla koulusta pääsi ulos.

Pelimuoto asetti rajoituksia: oppilasmäärä ei voinut olla kovin iso, jotta lineaarisesti ratkeavassa ongelmavyyhdissä ei tullut liikaa ruuhkautumia. Matti toteuttikin kokeilun TET-viikoilla, jolloin 9F:n oppilasryhmästä on vain puolet kerrallaan paikalla. 7. matematiikkaluokalla ryhmäkoko oli pieni muutenkin.

Ilkka kokeili samoihin aikoihin Rieskalla QR-koodien takaa löytyviä tehtäviä oppilailla. Hänellä onkin luokassa QR-koodiseinä, joissa tehtävät vaihtuvat.

Juttelimme molempien kokemuksista ja ajattelimme voisimmeko luoda oppilaille oppiainerajat rikkovan harjoituksen, jossa olisi Matin School escape-peliä ruuditettu Ilkan käyttämällä tekniikalla ja osaamisella. Tavoitteena olisi, että saisimme harjoitukseen suuremmat oppilasmäärät toimimaan, harjoitus olisi helppo järjestää sekä muokata ja lisäksi hyödynnettyä mobiililaitteita.
Olemme kokoontuneet nyt muutamaan otteeseen.  Selväksi on tullut, että yksi tavoite on tullut muita vaikeammaksi saavuttaa. Harjoituksen järjestämisen helppous…

Matti Mäkivaara ja Ilkka Fager

Jälleen kaksi uutta projektia!

Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa
Vähä-Heikkilän koulu

Käsityönopettajat etsivät toimivat tavat, joilla alakoulun oppilaat voivat sähköisesti dokumentoida uuden OPS:n edellyttämällä tavalla käsityöprosessiaan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Opettajat etsivät toimivat ohjelmat ja laitteet prosessin kuvaamiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen sekä testaavat menetelmiä käytännön työssä yhdessä alakoulun oppilasryhmien kanssa. Toimiviksi havaitut menetelmät jaetaan muille käsityön opettajille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Room Escape – School Edition
Raunistulan koulu ja Rieskalähteen koulu

Projektin tavoite on luoda eri oppiaineita yhdistävä ilmiöpohjainen kahden tunnin oppituntikokonaisuus, jonka sisältöä olisi kohtuullisen helppo muokata. Oppituntikokonaisuus muistuttaisi tällä hetkellä hyvin suosittuja Huonepako-ongelmanratkaisupeliä, jossa oppilaat toimisivat pienissä ryhmissä. Mallin avulla muutkin koulut voivat toteuttaa oman vastaavanlaisen harjoituksen helpommin oppilaille tai ottaa siitä ideoita omille tunneille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut