Innopaja-toiminta käynnistyi Turussa vuonna 2012 OPH:n oppimisympäristöhankerahoituksella. Uudistetulla toimintamallilla Innopaja-toimintaa toteutaan vuosina 2015-2016 perusopetuksessa OKM:n erityisavustuksella.

OKM:n erityisavustus: Pedagogisen ICT-strategian jalkauttaminen 2015-2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.7.2015 erityisavustusta esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Turussa rahoitusta käytetään monipuolisesti erilaiseen toimintaan avustuksen kohtien 1-3 mukaisesti. Innopaja-toiminta on osa kohdan 1 mukaista valtionavustuksen käyttöä. Sen kautta kanavoidaan tukea Turun sivistystoimialan TVT-suunnitelman jalkauttamiseen.

Opetushallituksen ja Turun kaupungin rahoittama oppimisympäristöhanke 2012-2014

hankkeet-ophrahoittaa-pieniYhteistyössä Kaarinan Innopaja@koulut -hanke

Innopaja@koulut Turku –hanke rohkaisee ja innostaa opettajia opetusteknologian käyttöön mahdollistamalla opetusteknologiaa innovatiivisesti hyödyntävien osahankkeiden toteuttamisen joustavasti oppilaitoksissa.

Toimintamallissa Innopaja@koulut Turku -hanke toimii Turun sivistystoimialalla sateenvarjona useille pienemmille osahankkeille, jonka alla oppilaitokset kehittävät uusia tieto- ja viestintätekniikkaa ajanmukaisesti hyödyntäviä toimintatapoja. Tavoitteena on tukea oppilaitoksissa tarvelähtöisesti syntyneitä innovaatioita ja mahdollistaa niiden käytännön toteutus.

Yleissivistävän opetuksen hankkeena Innopaja@koulut Turku toimii jalkauttamisvälineenä ensisijaisesti peruskouluille ja lukioille. Innovaatioita hyödynnetään myös mm. esiopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Innopaja-toiminta on alkanut vuotta aiemmin Kaarinassa. Käynnissä on myös pelkästään lukioille tarkoitettu ”sisarhanke” Tiimit@innopaja.

Innopaja@koulut kuuluu OTE-koordinaatiohankkeen (laitteet ja ohjelmistot) kehittämishankkeisiin.

innopaja-esite-etupuoli