På årskurs 3 har vi Finland som övergripande tema för året. Under musiklektionerna har vi bekantat oss med Jean Sibelius och då har vi gjort en tankekarta genom att använda oss av Espresso Mindmap-appen. Eleverna kom på att man kan ha både tankekartan och skrivprogrammet öppet samtidigt bredvid varandra vilket gör att det går enklare att skriva sin egen forskningstext utgående från sin tankekarta. Det är roligt att få lära sig nya saker hela tiden!

IMG_1443

Tankekartor