Hepokullan TVT-coachit

Hepokullan koulussa toteutettiin syksyn 2016 aikana Innopaja-projekti, jossa eri luokka-asteiden oppilaita koulutettiin ns. TVT-coacheiksi. Valmiiden coachien tehtäviin kuuluu opettajien ja muiden oppilaiden auttaminen digitaalisen oppimateriaalin käytössä ja avustaminen erilaisten tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmien kanssa luokka-asteesta riippumatta. Innokkaita oppilaita ryhmiin saatiin 4.-5.…

Uusi projekti: WeMedia! Rieskan ainekohtaiset esittelyt

Uusi mediapainotteinen projekti: WeMedia! Rieskan ainekohtaiset esittelyt Rieskalähteen koulu Koulun opettajat (yli 50 opettajaa, 14 oppiainetta) rakentavat omista oppiaineistaan tvt-taitoja vaativan mediaesittelyn. Esittely voi olla teksti, video, kuvia tai blogiartikkeli tai niiden yhdistelmä. Toiminnan ideana on aineenopettajien omien taitojen hyödyntäminen opiskeltavan aineen esittelyssä.…

Uusi projekti: Ilmiöpohjaisuuteen Sites-ohjelman avustuksella

Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena. Yhteisöllisen sisällöntuotantojärjestelmän käyttöönotto ohjaa sekä opettajia että oppilaita jatkossa sähköiseen sisällöntuotantoon paitsi…