Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'OKM – Yleistä hankkeesta'

Hepokullan koulussa toteutettiin syksyn 2016 aikana Innopaja-projekti, jossa eri luokka-asteiden oppilaita koulutettiin ns. TVT-coacheiksi. Valmiiden coachien tehtäviin kuuluu opettajien ja muiden oppilaiden auttaminen digitaalisen oppimateriaalin käytössä ja avustaminen erilaisten tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmien kanssa luokka-asteesta riippumatta. Innokkaita oppilaita ryhmiin saatiin 4.-5. luokkalaisista ja heitä auttamassa olivat sekä opettajat että viime keväänä koulutetut 6. luokkalaiset coachit.

Koulutuskerroilla oppilaat opettelivat käyttämään vuorotellen iPadia ja kannettavaa tietokonetta sekä hyödyntämään kumpaakin laitetta esim. kuvankäsittelyssä. Opetus pyrittiin pitämään mahdollisimman yksinkertaisena kirjallisten ohjeiden ja taululla tehtävien esimerkkien avulla, jotta tulevat coachit pääsisivät itse tekemään ja toimimaan mahdollisimman paljon. Tunnin rakenne saattoi olla seuraavanlainen:
1. Kerrotaan mitä tänään tehdään / opetellaan ja laitetaan tarvittavat laitteet käyttökuntoon.
2. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla ensimmäinen vaihe opeteltavasta asiasta.
3. Oppilaat saavat 2 minuuttia aikaa pasta samaan pisteeseen kuin opettaja.
4. Taululla näytetään videotyksin ja tietokoneen / Apple-TV:n avulla seuraava vaihe opeteltavasta asiasta.
5. Oppilaat saavat jälleen X -määrän aikaa siirtyä seuraavaan vaiheeseen.
6. Näytetään taululla kolmas ja viimeinen vaihe opeteltavasta asiasta sekä valmis lopputulos.
7. Oppilaat saavat 10 minuuttia aikaa tutkia, tehdä ja muokata omaa versiotaan.
8. Lopuksi kaikki oppilaiden tekemät tuotokset käydään yhdessä läpi taululla videotykin/Apple-TV:n avulla.
9. Oppilaat arvioivat nyt omaa osaamistaan näyttämällä peukkua ylös tai alas.
10. Kerätään välineet ja laitteet sekä harjoitellaan niiden oikeaoppista sulkemista.

Valmiit coachit ovat jo nyt ehtineet toimimaan muiden luokkien tai omien luokkalaistensa apuna ja ovat erittäin innokkaita sekä tehokkaita hommassaan.
Coachit käyttävät avustustehtäviensä aikana joko koulun TVT-Coach -paitoja tai itse suunnittelemiaan rintamerkkejä.

Uusi mediapainotteinen projekti:

WeMedia! Rieskan ainekohtaiset esittelyt
Rieskalähteen koulu

Koulun opettajat (yli 50 opettajaa, 14 oppiainetta) rakentavat omista oppiaineistaan tvt-taitoja vaativan mediaesittelyn. Esittely voi olla teksti, video, kuvia tai blogiartikkeli tai niiden yhdistelmä. Toiminnan ideana on aineenopettajien omien taitojen hyödyntäminen opiskeltavan aineen esittelyssä. Tarvittaessa opettajaa tuetaan omien tekstien tuottamisessa. Oppiaineiden esittelyt koostetaan yhteiseen portaaliin. Tuotos tulee olemaan osa koulun media-arkea ja viestintää koulun ja kodin yhteistyössä.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena.

Yhteisöllisen sisällöntuotantojärjestelmän käyttöönotto ohjaa sekä opettajia että oppilaita jatkossa sähköiseen sisällöntuotantoon paitsi PurisProjektin aikana myös sen jälkeen. Projektin seurauksena opettajat jakavat osaamistaan kollegoiden kanssa, mikä pienentää TVT:n käyttöönoton kynnystä (vertaistuki).

Yhteyshenkilö: Mika Kanerva

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

Uusimmat OKM-Innopajaprojektit käynnistyvät pohjoisella ja itäisellä yhteistyöalueella

Designing my hometown/future schools/cultural visits – virtual networking based on Second Life
Raunistulan koulu

TVT-suunnitelman jalkauttaminen Vasaramäen kouluun
Vasaramäen koulu

Lue lisää Projektit-sivulta!

Kolme ensimmäistä projektia ovat käynnistyneet ja kaksi muutakin on jo ”lähtökuopissa”.

Monimuotoista musiikin opetusta iPadeja hyödyntäen
Katariinan koulu

Matematiikan ja ohjelmoinnin sähköisen opintopolun käyttöönottoprojekti
Nummenpakan koulu
Pansion koulu

Lue lisää Projektit-sivulta!

Older Posts »