I februari fick vi i bruk vårt interna nätverk på skolan, vilket gjorde det möjligt att ta i bruk OneDrive. Vi har skapat mappar för varje ämne så att eleverna och jag som lärare har möjlighet att hitta rätt bland alla elevens arbeten. Molnet är således vårt nya häfte där alla häften är samlade på ett och samma ställe. Eleverna lärde sig fort att öppna upp nya dokument i rätt mapp. Det är nu även möjligt för eleverna att slutföra arbeten hemma som vi påbörjat på Surface-plattorna i skolan och även göra läxor via OneDrive. Till exempel har eleverna skrivit Igårbok som hemläxa via molnet. Nästa steg i arbetet är att eleverna kan kopiera ett dokument som jag delat med dem och klistra in det i ett nytt dokument i rätt mapp och därefter börja jobba med dokumentet som jag delat med dem. Då slipper vi papperslappar eftersom uppgifterna finns i molnet och tappas inte bort! Både lärare och elever har varit nöjda!

011

Att arbeta i molnet