Kokemuksia ja havaintoja VILLE-matikasta

OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN HAVAINTOJA VILLE-OHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA: 1b Oppilaat ovat olleet innostuneita ja motivoituneita tekemään Villeä. Alussa aikaa kului paljon tietokoneelle kirjautumiseen ja itse Ville-ohjelmaan kirjautumiseen. Kuukauden harjoittelun jälkeen tämä sujui jo kaikilta oppilailta osa oppilaista osaa jopa käyttäjätunnuksen ja salasanan…