Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'St Olofsskolan'

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä käsitteli lokakuun kokouksessaan uusia Innopaja-projektiehdotuksia. Toteutukseen eteni kolme uutta projektia, jotka toteutetaan tämän lukuvuoden aikana.

Google Chromebook oppilaanohjauksessa (St Olofsskolan)

Ruotsinkielinen yläkoulu on hankkinut 26 kpl Google Chromebook -päätelaitteita, joita käytetään pääosin oppilaanohjauksessa, mutta myös muissa aineissa, mm. 7. luokan multimediaopetus ja tietotekniikka. Oppilaanohjauksessa oppilaat luovat yläkoulun aikana omista tuotoksista koostuvan portfolion, jolla kehitetään omaa minäkuvaa ja tavoitteita. Samalla tutkitaan pilvipalveluihin pohjautuvan Chromebookin mahdollisuuksia ja käyttökelpoisuutta perinteisten työasemien tai tablettilaitteiden rinnalla. Kokeilusta saadaan arvokasta kokemusta mm. Turun kaupungin tulevia opetuksen laitehankintoja varten.

Yhteyshenkilö: Kim Johansson


Mobiililaitteen käyttö oppimisen apuvälineenä (Nummenpakan koulu)

Alakoulun projektissa opettajat laativat opiskelutehtäviä, joihin vastaamiseen käytetään mobiililaitteita:  kännykkää, tablettia tai tietokonetta. Käytäntöä sovelletaan sekä oppitunneilla että kotitehtävissä – sekä niiden tekemisessä että palauttamisessa. Kysymykset ja tehtävät tehdään sellaisessa ympäristössä, että vastaaminen tai tehtävän tekeminen onnistuu mahdollisimman monenlaisilla laitteilla. Eri sovellusten käyttökelpoisuutta kokeillaan, mm. Socrative, Flinga ja Edmodo.

Yhteyshenkilöt: Teemu Tauriainen ja Katja Nousiainen


Pohjoismaat with iPad, not bad (Katariinan koulu ja Nummenpakan koulu)

Projektissa työskentelevät yhdessä yleisopetuksen 4. luokka ja keskitetyn palvelun koulun oppilaat. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköistä oppimateriaalia, harjoitella oppikirjatonta työskentelyä sekä oman sähköisen oppimateriaalin tuottamista. Projektin aikana oppilaat tuottavat itselleen sähköisen oppikirjan, jonka teemana on Pohjoismaat. Työvälineinä ovat tablet-laitteet sopivine sovelluksineen, mm. Book Creator. Projekti integroi paitsi erilaisia oppilasryhmiä myös ainesisältöjä, mm. tietotekniikka, ympäristötieto, musiikki ja englanti.

Yhteyshenkilöt: Anton Gustafsson, Ville Pajakkala ja Pekka Vaaherkumpu

Näihin projekteihin liittyviä projekteja voit seurata tunnisteilla St Olofsskolan, Nummenpakka 2, ja Katariina-Nummenpakka


innopaja-innostaTVT-ryhmä käsittelee projektihakemuksia seuraavan kerran marraskuun puolivälissä.

Uudet projektihakemukset kannattaa jättää jo lokakuun aikana.