Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'Hannunniittu'

Peukuta Koodausta!!

IMG_6119

Hannunniitun koulun Innopaja -hanke on jo hyvässä käynnissä. Oppilaat tutustuvat Kodu GameLab -peliohjelmointiin. Ohjelma on ilmainen ja löytyy googlen avulla.

No mitäs me sitten täällä tehdään ja opitaan?

– opitaan tekemään itse omia lempipelejä tietokoneella. Käytössämme on XBOX 360 ohjaimet, jotka antavat pelaamisen tuntua. ( Voi myös tehdä ilman ohjainta, näppäimistön avulla)

– opitaan ajattelemaan sekä murtamaan esteet ohjelmoinnissa.

– opitaan auttamaan toinen toisiamme, käytössä vertaisoppiminen.

– pelejä tehdään itselle ja myös koko koulun käyttöön esim. englantiin, matematiikkaan ja äidinkieleen.

IMG_6120

Täältä kasvaa entistä ehompi, uusi ohjelmointi sukupolvi. 🙂  Menestys tulevaisuuden pelimarkkinoilla on taattu.

Lisää infoa tuotoksista ja toiminnasta myöhemmin.

 

Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä on kokouksessaan 18.11.2013 hyväksynyt seuraavat projektiehdotukset.

DocVasara
Vasaramäen koulu

Oppilaat keräävät Vasaramäen koulusta tietoa haastattelemalla, tutkimalla vanhoja kuvia ja dokumentteja sekä tarkkailemalla ja dokumentoimalla koulun arkipäivää. Suunnittelutyössä käytetään tablettien kirjoitus- ja piirrosohjelmia (mm. Paper, KeyNote). Prosessia viedään eteenpäin tekemällä ääni-, kuva-, animaatio- ja videotallenteita koulun historiasta ja nykypäivästä (mm. PuppetPals, Morfo, iMotion). Lopuksi palaset editoidaan yhdeksi kokonaisuudeksi, DocVasara-dokumentiksi.

Peukuta koodausta!
Hannunniitun koulu

Projektissa annetaan oppilaille mahdollisuus ymmärtää syvemmin, miten tietokonepelejä tehdään ja suunnitellaan. Kuudennen luokan oppilaat opettelevat ohjelmoimaan siten, että peleihin upotetaan opetussuunnitelman mukaisia oppisisältöjä lapsilähtöisestä näkökulmasta (kertotaulut, englannin ja ruotsin sanat, maat jne. ). Oppilaat toimivat vertaisopettajina.

Savut tekaisin!
Nummenpakan koulu

Projektissa autetaan vieraskielisiä oppilaita ja varsinkin juuri maahan muuttaneita ottamaan suomi nopeasti haltuun. Oppilaat osallistuvat eri oppitunneilla iPadin avulla työskentelyyn. He käyttävät kääntäjäohjelmia, kun eivät ymmärrä tai ymmärtävät puutteellisesti jonkin osan tunnilla käsiteltävästä asiasta. Usein jo yksi sana tai muutaman sanan lause, voi saada oppilaan ymmärtämään asiakokonaisuudesta tärkeimmät asiat. Lisäksi kokeillaan valittujen ohjelmien toimivuutta koulukäytön ohella myös kotikäytössä, esimerkiksi läksyjen teossa.

Ohjelmointia Hopscotchista Lego Mindstormsiin
Puolalan koulu

Projektissa on tarkoitus vertailla ja käyttää opetuksessa kolmea erilaista ohjelmoinnin alkeiden opetukseen tarkoitettua ohjelmistoa tai laitteistoa: Hopscotch, Scratch ja Lego Mindstorms EV3. Tavoitteena on luoda oppilaille positiivista kuvaa ohjelmoinnista: ohjelmointi voi olla kivaa ja myös tyttöjen juttu! Projektin tuotoksia esitellään TVT-teemapäivänä myös koulun muille oppilaille.

QR-koodi ja kirjojen uudet ulottuvuudet
C.O. Malmin koulu

Koulukirjaston ja kaupunginkirjaston kirjoja varustetaan QR-koodilla, jonka avaamalla lapsi tai perhe voi saada kyseisestä kirjasta esim. viittomakielisen tai arabiankielisen version, kirjan pohjalta tehdyn videon, kuvan tai animaation.
Opettajat lisäävät oppilaiden kanssa tuotetun materiaalin Tuubiin ja Tuubi-linkistä tehdään QR-koodi, joka liimataan kyseiseen kirjaan. Keskeistä hankkeessa on lasten osallistaminen kirjojen elävöittämiseen.

Näiden projektien blogijulkaisuja voit seurata tunnisteilla Vasaramäki, Hannunniittu, Nummenpakka 3, Puolala ja C.O. Malm. Projektien yhteyshenkilöt löydät alasivulta Projektit.

Näille projekteille budjetoitiin yhteensä 14 291 euroa hankerahoitusta. Seuraavan kerran TVT-ryhmä käsittelee projektiesityksiä tammi-helmikuun 2014 taitteessa. Kannattaa siis jättää oma esitys viimeistään tammikuun puolivälissä, jotta se ehtii käsittelyyn.