Sites-koulutusta opettajille

Ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan PurisProjektimme myötä osalle koulumme opettajista ja oppilaista on tullut tutuksi Sites-maailma. Tähän asti suurin osa opettajista on kuitenkin ollut jäsenen roolissa eivätkä he ole itse muokanneet tai muutoin tutustuneet sivustojen tekemiseen. Osallistuvat oppilaat ovat heti jakson alussa…

Projektiopettajien koulutus

Puropellon koulun ”PurisProjekti” oli pian alkamassa, joten projektiin osallistuvia opettajia koulutettiin käyttämään Sites-ohjelmaa. Tässä ensimmäisessä koulutuksessa kerrottiin ja harjoiteltiin, miten tulemme käyttämään sivustoja PurisProjektissa. Ajatuksena on, että projektin jokaisella oppilasryhmällä on itse tehty ja oman näköiseksi muokattu sivusto, jonne oppilaat voivat…

Uusi projekti: Ilmiöpohjaisuuteen Sites-ohjelman avustuksella

Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena. Yhteisöllisen sisällöntuotantojärjestelmän käyttöönotto ohjaa sekä opettajia että oppilaita jatkossa sähköiseen sisällöntuotantoon paitsi…