Feed on
Posts
Comments

Category Archive for 'OKM – Puropelto'

Sites-koulutusta opettajille

Ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan PurisProjektimme myötä osalle koulumme opettajista ja oppilaista on tullut tutuksi Sites-maailma. Tähän asti suurin osa opettajista on kuitenkin ollut jäsenen roolissa eivätkä he ole itse muokanneet tai muutoin tutustuneet sivustojen tekemiseen. Osallistuvat oppilaat ovat heti jakson alussa tehneet ryhmäkohtaiset sivustonsa, joten he ovat olleet jo askeleen edellä.

Kiinnostuneille opettajille pidettiin koulutus keskiviikkona 22.3. Koulutuksessa käytiin läpi sivuston luomisen perusteet ja mallina käytettiin PurisProjektin pääsivustoa. Tilaisuudessa myös käytiin kiinnostavaa keskustelua sivustojen käyttömahdollisuuksista. Osa opettajista ehti jo koulutuksessa luoda sivustopohjan joko yksittäistä kurssia, teemaa tai jaksoa varten.

IMG_3173IMG_3170

Projektiopettajien koulutus

Innokaat opettajat seuraavat silmä tarkkana opetusta

Innokaat opettajat seuraavat silmä tarkkana opetusta

Kuvaaja häiritsee keskittymistä

Opettajien luoma sivusto, jossa yhden projektiivikon lukkari

Opettajien luoma sivusto, jossa yhden projektiivikon lukkari

Puropellon koulun ”PurisProjekti” oli pian alkamassa, joten projektiin osallistuvia opettajia koulutettiin käyttämään Sites-ohjelmaa. Tässä ensimmäisessä koulutuksessa kerrottiin ja harjoiteltiin, miten tulemme käyttämään sivustoja PurisProjektissa.

Ajatuksena on, että projektin jokaisella oppilasryhmällä on itse tehty ja oman näköiseksi muokattu sivusto, jonne oppilaat voivat tallentaa töitään ja opettajat pääsevät niitä katsomaan. Tämän lisäksi projektissa käytetään opettajien luomaa sivustoa, josta oppilaat pääsevät näkemään esimerkiksi viikon lukujärjestyksen, kalenterin sekä erilaisten ryhmä- ja yksilötehtävien ohjeet.

Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena.

Yhteisöllisen sisällöntuotantojärjestelmän käyttöönotto ohjaa sekä opettajia että oppilaita jatkossa sähköiseen sisällöntuotantoon paitsi PurisProjektin aikana myös sen jälkeen. Projektin seurauksena opettajat jakavat osaamistaan kollegoiden kanssa, mikä pienentää TVT:n käyttöönoton kynnystä (vertaistuki).

Yhteyshenkilö: Mika Kanerva

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut