Beställ ett bokpaket för åk 1

Ett gratis bok- och materialpaket för skolor – beställ nu!

Nu är det dags för lärare i åk 1 att ansöka om de omtyckta bokpaketen med nya böcker. Ansökan om bokpaketen kan göras under perioden 1.9-15.10.2021.

Länk till ansökningsblanketten på Hem och Skola:s webbsida

Närmare information om satsningen på Hem och Skola:s webbsida

Paketen innehåller 10 böcker och ett pedagogiskt material som utarbetats av Sydkustens ordkonstskola. Paketen skickas ut i januari 2022.

För satsningen står förbundet Hem och Skola och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Beställ bokpaketet till din klass nu! Tipsa gärna vidare till kollegor och vänner! Läsgläjde för alla!

En ny broschyr med syfte att främja barns och barnfamiljers läslust

Att läsa är en rolig hobby för hela familjen!

Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! har publicerat ett nytt läsinspirerande och läsfrämjande material, det vill säga Betydelsefulla berättelser -broschyren. Broschyrens syfte är att främja barns och barnfamiljers läslust i Åbo. I broschyren finns ett rit- och skrivuppgift, samt material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald.

Ladda ned Betydelsefulla berättelser -broschyren här (filen öppnas i en separat pdf-fil).

Läskunnigheten byggs upp redan i småbarnsåldern

Grunden för läskunnighet, läslust och läsintresse byggs upp redan under barnens första levdandsår med stöd från föräldrar, vårdnadshavare, syskon och släktningar samt fostrare och lärare. Det är viktigt att barn redan i den tidiga barndomen har läsande förebilder och litterär stimulans, för att inte glömma vuxnas stöd.

Tips om hela familjens gemensamma läsestunder:

  • Visa intresse för ditt barns läsning. Du kan till exempel efter dagis eller skola fråga barnet vad som lästes idag på daghemmet eller i skola.
  • Läs tillsammans med ditt barn även vid ett annat tillfälle än vid läggdags. Låt ditt barn i lugn och ro lyssna, berätta, visa, röra sig och leva sig in i berättelsen. Ibland är det dock bra att återställa lugnet och kräva av barnet att koncentrera sig på det hen hör och/eller ser.
  • Också bilderböcker är riktiga böcker, och dom läses på samma sätt som andra böcker. ”En bild säger mer än tusen ord”, brukar man ju säga. Både barnets fantasi och ordförråd utvecklas då hen med stöd från en vuxen får berätta vad som syns i bilden. Man får inte heller glömma lättlästa böcker!
  • Fantisera och sagotera tillsammans med ditt barn. Sporra ditt barn att också själv hitta på berättelser och berätta egna sagor. Man kan använda lästa böcker som basen för det egna berättandet: Vad hände sedan? Vad hände före berättelsen började?.

Hemspråket ligger som grund för identiteten

Läsning spelar en stor roll i språkutveckling, och vice versa. Språket som barnet använder hemma är inte alltid det samma som används till exempel på daghemmet eller i skolan. Därför är det ytterst viktigt att man kommer ihåg att det är just hemspråket som ligger som grund för identiteten och ger basen för andraspråksinlärning.

På baksidan av Betydelsefulla berättelser -broschyren finns länkar till material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald, t.ex. Dyk in i berättelsen -småskriften på 6 språk och Läs för barnet -broschyren på 15 språk. Bland materialen finns också länken till Åbo stadsbibliotekets flerspråkiga boklistor. Utöver att listorna kan användas inom läskunnighetsarbetet på daghem, i skolor och hemma kan listorna utnyttjas t.ex. inom hobbyverksamheten. Boklistorna finns på Vaski-nätbiblioteket.

Åbo stadsbiblioteks flerspråkiga boklistor:

Betydelsefulla berättelser -broschyren är ett resultat av ett multiprofessionellt samarbete

Betydelsefulla berättelser -broschyren är utarbetad av specialister såväl inom småbarnspedagogiken och undervisningen som biblioteksbranschen. Det primära syftet med broschyren är att väcka både barns och vuxnas tankar kring läsning, läskunskap och läslust. Ett annat syfte är att påminna om att läsning är mycket mer än att bara läsa böcker: läsning är berättelser, upplevelser och sagor; historier, kunskap och känslor; repetering och inlärning; källan till tänkande och fantasi; och framför allt en rolig hobby för hela familjen!

I Betydelsefulla berättelser -broschyren framhävs också det täta samarbetet mellan olika aktörer, och meningen med broschyren är att införa diskussionen om läsning som en del av vardagen både på daghem, i skolan och hemma. Hoppas barnets teckning av hens favoritbok eller favoritberättelse tillsammans med en kort beskrivning av vad som sker i bilden utvidgar både barns och vuxnas syn på vikten och betydelsen av läsning och fantasi, samt inspirerar vuxna till att tillsammans med sitt barn läsa mera och diskutera om läsning. Låt oss alla rikta oss till läsning – läsglädje för alla!


Hälsningar,

Henrik Hurme
Läskoordinator, Rikta dig till läsning! -projekt

#RiktaDigTillLäsning #SuuntaaLukemiseen

Läsningen gynnar oss alla

Ett inlägg om läsning och ordkonst i Turkuposti 3/2021

”Läsning ger oss möjligheter att lyckas med livet, att klara oss i vardagen – läsning är framtiden. Genom läsningen så lär man sig, roar sig och slappnar av. Dessutom utvidgas ens världsbild, ens empatiska förmåga stärks, förmågan att fantisera, kommunicera och debattera blir bättre.”

Mer om läsning och ordkonst i Lina Hassels (Ordkonst hela vägen) och Henrik Hurmes (Rikta dig till läsning!) inlägg i Turkuposti 3/2021 (s.24) Läsglädje!

Turkuposti 3/2021 (en faksimilupplaga, länken öppnas i en ny flik)

Ordkonst för alla!

Konsten att använda orden. Eller orden som konst. Vad är egentligen ordkonst?

Att behärska ordet är att ha makt över sitt eget liv och en ypperlig chans att medverka i samhället. Vad är vi utan vår egenskap att berätta, övertyga, gestalta, analysera och tolka?

Vad är då kopplingen mellan dessa stora målsättningar och vår vardag? Förstås är det ordkonst i alla dess former! Det finns något för de allra minsta i form av babypoesi och rimlek, och de allra äldsta i form av ordkonstverkstäder och skrivkurser. Ordkonsten kan fungera som hobby, grundläggande konstundervisning eller en aktivitet du gör där hemma vid köksbordet.

(Bild: Lina Hassel)

Varför då ordkonst? Varje barn, ungdom och vuxen har en rätt att skapa, uttrycka sig och ta del av konstupplevelser. Ordkonsten bidrar med nytt kunnande, livsglädje och kulturella upplevelser. För barn och unga kan ordkonsten öka det emotionella, språkliga, estetiska och kommunikativa kunnandet. Detta görs genom berättande, skrivande och skapande verksamhet.

Att ta del av andras textvärldar och att hitta sin egen röst stärker en ung persons självkänsla och självförtroende. Det handlar om att skriva fram sig själv och att spegla sig i andras textvärldar. Tänk vilken fantastisk chans att förkovra sig i kulturens och estetikens värld ostört i en timme med andra textivrare, detta är något som t.ex. ordkonstverkstäder kan erbjuda.

Väcktes en liten ordkonstnär i dig? Sök upp din lokala ordkonstverksamhet och kom med!

Ordkonst hela vägen

Just nu pågår Åbo stads svenskspråkiga projekt Ordkonst hela vägen i Åbo och i S:t Karins. Projektet riktar sig till barn och barnfamiljer i skolåldern och barn och unga i högstadieåldern. Inom projektet görs läsfrämjande arbete och ordkonst för alla målgrupper. Finansiär för projektet är Regionförvaltningsverket.

Projektet pågår fram till årsskiftet och höstterminens program är fullspäckat med bland annat babypoesi-grupper, rimlek-stunder och ordkonstverkstäder. Dessutom avslutas höstterminen med ett brak! Då ordnas en generationsöverskridande poesikväll där deltagarna från ordkonstverkstäderna, universitetsstuderande och vuxna samlas för att framföra sina nyskapade diktverk. För mera information om de olika programmen, gå till Åbos och S:t Karins evenemangskalender eller städernas övriga kanaler.

Är du en högstadieelev eller känner du någon som går i högstadiet? Då kan jag tipsa om vår läsutmaning Library Lover som pågår mellan 1.9 och 31.10. Tävlingshäftet och priserna kan hämtas från ungdomsavdelningen Stoori vid huvudbiblioteket i Åbo eller så kan du fråga din lärare! Är du redo att bli en Library lover?

Utöver läsutmaningen så finns även Unga Poeters Sällskap (UPS) både i Åbo och i S:t Karins i höst, alla ungdomar är varmt välkomna! I UPS kan du läsa, lyssna och inspireras av olika slags texter. Ta med dig ett mysigt humör och kanske din favoritbok, så träffas vi i höst!

Hälsningar,

Lina Hassel, projektplanerare
lina.hassel@turku.fi

Read Hour 8.9.2021 kl. 19

Read Hour – hela Finlands gemensamma lästimme

Den 8.9 på FN:s internationella läskunnighetsdag firas Read Hour i år för tredje gången. Målet med kampanjen är att inspirera speciellt unga till läsning och etablera en festdag för läsandet. Samtidigt vi vill även väcka samhällelig diskussion om läsning. Vi vill genom olika exempel berätta om vad allt läsning kan vara. I år vill vi uppmana alla att läsa mera!

För skolorna (åk 5-9) ordnas Read Hour Live 8.9 kl. 10-11 i Youtube (tvåspråkigt).

Läs mer om kampanjen på www.readhour.fi.

Read Hour -kampanjen hittas också på Facebook, delta i evenemanget i Facebook.

Man kan även komma på egna läskampanjer som sedan kan delas med andra! Egna läskampanjer kan anmälas för arrangören via den medföljande enkäten (också svenka): Read Hour 8.9.2021: Anmäl er egen tillställning.

Tove Jansson-dagen

I augusti firar man Tove Jansson och den finländska konsten!

På måndag den 9 augusti firar man Tove Jansson-dagen och dagen för den finländska konsten. Från och med 2020 har dagen varit en officiell flaggdag i Finland. Den 9 augusti var Tove Janssons födelsedag.

Ett utdrag ur Tove Janssons skriftliga produktion. (Bild: Henrik Hurme)

Tove Jansson (9.8.1914-27.6.2001)

Tove Jansson är en av de mest kända finska konstnärerna genom tiderna. Tove Jansson gjorde karriär såväl som författare, konstnär och karikatyr- och serietecknare.

I omslaget till Bildhuggarens dotter (orig. 1968) ståtar Tove Janssons självporträtt Kvinna från 1942. Boken i bilden är publicerad av Förlaget M 2016. (Bild: Henrik Hurme)

Tove Jansson har tilldelats flera priser och utmärkelser, bland annat Finska statens litteraturpris, H.C. Andersen-medaljen, Pro Finlandia-medaljen och Svenska Akademiens stora pris. Tove Jansson har ett eget sällskap (Tove Jansson-sällskapet) och en egen park, Tove Janssons park, i Skatudden, Helsingfors.

Närmare information om Tove Jansson på Moomin Characters Ab Ltd:s webbsida.

Mycket information om Tove Jansson finns också på Tove Jansson-sällskapets webbsida (på finska).

Vägröjarna, Avsnitt 8: Tove Jansson (YLE Arenan)

Tove Jansson : tee työtä ja rakasta (Tuula Karjalainen/Tammi 2013). (Bild: Henrik Hurme)
Sanojen lahja : valitut sitaatit (Tove Jansson/WSOY 2017). (Bild: Henrik Hurme)

Mumin

Tove Jansson är säkert mest känd som skaparen av Mumin. Mumin-berättelserna har publicerats både som romaner, bildböcker och serier och som pjäser och tv-serier. Mumin-berättelserna läses runtom i världen, och i dagens läge har de översatts till ungefär 50 språk. Man får inte heller glömma de åtskilliga muminprodukterna samt temapark och museum!

Mera om Mumin på Moomin Characters Ab Ltd:s webbsida.

Muumiperhe Rivieralla (Tove Jansson/WSOY 2014). (Bild: Henrik Hurme)

Vad betyder Tove Jansson för dig?

Tove Jansson och hennes skriftliga och konstnärliga produktion har fortfarande ett betydande inflytande på den finländska litteraturen och konsten. Men vad betyder Tove Jansson för just dig?

Man kan posta sina egna funderingar på inlägget på Rikta dig till läsning! -projektets Instagram @lukutaitotekoja_turussa.

För mig själv har Tove Jansson och speciellt just Mumin-berättelserna haft ett stort inflytande och en viktig roll såväl i barndomen, ungdomen och i vuxen åldern. Och vad beträffar litteraturen så har jag i vuxen åldern ”hittat” Mumin-berättelserna på nytt – även de äldre läsarna kan lära sig mycket ur berättelsernas lärdomar och budskap! Jag rekommenderar varmt även Tove Janssons verk riktade till vuxna.

Tove Jansson skrev samtidigt för såväl vuxna och barn. Det finns också massor med olika verk skrivna om Tove Jansson. (Bild: Henrik Hurme)

Hemma hos mig finns det såväl en egen hylla för Tove Janssons verk som ett stort antal olika Mumin-produkter, allt från muminmuggar och prydnadssaker till heminredningstextiler och accessoarer!

Hunden Vincent fick fungera som keps-modell! Kepsen pryds av Mårran. (Bild: Henrik Hurme)

Material för firandet av Tove Jansson-dagen!

Medan man funderar på Tove Janssons inflytande på sig själv kan man passa på att bekanta sig till Tove Janssons omfattande produktion:

Böcker och andra verk skrivna av Tove Jansson (Vaski-nätbibliotek)

Böcker och andra verk skrivna om Tove Jansson (Vaski-nätbibliotek)

Lyssna på Tove Janssons böcker, upplästa av henne själv!

Information om filmen Tove om Tove Jansson (Nordisk Film) (på finska)

Tove Jansson på Förlagets webbsida

Tove Jansson på Otavas webbsida (på finska)

Nedan finns också länkar till olika aktörers webbsidor som innehåller mycket bra och användbara material för firande av Tove Jansson-dagen!

The Official Moomin Shop (Moomin Characters Ab Ltd)

Vilken Mumin-karaktär är du? -test (Moomin Characters Ab Ltd)

#MuminABC-ordpyssel för muminfans i alla åldrar (Moomin Characters Ab Ltd)

Skapa en egen #MoominABC-utställning! (Moomin Characters Ab Ltd)

Mumindalen-serie på YLE Arenan

Muminmuseets webbsida

Muminvärldens webbsida


Önskar er alla en trevlig Tove Jansson-dagen och den finländska konstens dag!

Hälsningar,

Henrik Hurme, läskoordinator

På sommar flyger vi mot sagornas stigar!

Sommarskoj för alla barn och barnasinnade bokälskare!

På sommar flyger vi mot sagornas stigar då Rikta dig till läsning! -barnboksorienteringen startar på onsdagen den 16 juni 2021. Orienteringsbanorna som är belägna runtom i staden finns tillgängliga 16.6.-13.7.2021. Sommarens barnboksorientering finns också på webben så att vem som helst kan barnboksorientera, var och när som helst! Även om orienteringen i första hand riktar sig till barn och barnfamiljer kan vem som helst barnboksorientera, oavsett ålder!

I barnboksorienteringen har såväl aktuell barnlitteratur och ordkonst som främjande av medieläskunnigheten och möjligheterna med digitaliseringen tagits i beaktande. Vid varje kontroll finns en QR-kod som leder rak till boktips från Vaski-bibliotek.

Läskoordinator Henrik scannar QR-koderna med sin mobil vid kontrollen. (Bild: Alina Virtanen)

Alla böcker som tipsas på orienteringen finns också listade och länkade vid kontrollerna och på projektets webbsidor. Allt material finns på båda inhemska språken.

Barnboksorienteringens sista kontroll. (Bild: Alina Virtanen)

Orienteringsbanor runtom i Åbo

Barnboksorienteringens rutter på sommar ligger i Katarina, Kuppisparken, Kråkkärret och Runosbacken. Samma uppgifter finns på varje rutt men ordning på kontrollerna kan variera mellan rutterna.

Rutternas startpunkter:

– En eller flera läspauser under orienteringen rekommenderas varmt, tipsar läskoordinatorn Henrik. Det lönar sig alltså att packa ett par böcker med på orienteringen, både för barn och för vuxna! 🙂

Ta gärna en eller flera läspauser under orienteringen! (Bild: Alina Virtanen)

Barnboksorienteringen på webben

Sommarens barnboksorientering finns också på webben så att vem som helst kan barnboksorientera, oavsett tid och plats! På nätversionen finns samma uppgifter och boktips som på fysiska orienteringen. Nätversionen har skapats på en Thinglink-plattform.

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering på sommar 2021 på webben

Så här fungerar barnboksorienteringen på webben:

Orienteringens inledande kontroll öppnas genom att klicka den gröna stjärn-figuren som finns på huvudbilden – en textruta och en bild på hackspetten öppnas.

Genom att klicka den gröna stjärn-figuren som finns på huvudbilden öppnas orienteringens inledande kontroll. En textruta och en bild på hackspett öppnas efter man har klickat stjärn-figuren.

Orienteringens kontroller öppnas genom att klicka de färggranna siffrorna 1-8 på huvudbilden. Det finns roliga uppgifter och boktips vid varje kontroll. Vid kontrollerna finns också länkar som leder rak till boktips från Vaski-biblioteket.

En skärmdump av barnboksorienteringen på webben på Thinglink-plattformen.

Skapa en egen barnboksorientering!

Även själva orienteringsrutten inkluderande alla kontrollerna finns tillgänglig på webben så att var och en får njuta av projektets barnboksorientering!

Att skapa en egen barnboksorientering är lätt: skriv ut kontrollerna, planera en rutt och skapa en egen barnboksorientering! Barnboksorientera kan både inom- och utomhus.

Skriv ut kontrollerna och skapa en egen barnboksorientering! (filen öppnas i en separat pdf-fil)

Roliga stunder med barnboksorienteringen!

Hela barnboksorienteringsgänget önskar alla roliga stunder med barnboksorienteringen, såväl nära som långt borta!

Hälsar,

Henrik, Lina , Miia och Pirita


Mer information:

Mer information om barnboksorienteringen finns på Rikta dig till läsning! -projektets webbsida.

Åbo stadsbibliotekets läsutmaningar och läspass för barn finns på Åbo stadsbibliotekets webbsida

Evenemangsannons om barnboksorienteringen finns på Åbo stads evenemangskalender.

Man kan delta i barnboksorienteringen också på Facebook, se evenemanget på Turun kaupungin sivistystoimialas Facebook!

Rikta dig till läsning! -projekt finns också på Instagram, se profilen lukutaitotekoja_turussa.

Byte till nytt bibliotekssystem

Bibliotek kommer att vara stängda 19.-21.5

Åbo stadsbiblioteks alla betjäningsställen kommer att vara stängda 19-21 maj 2021.

Vaski-biblioteken byter till det nya bibliotekssystemet mellan 19. maj och 3. juni 2021. Under denna tid erbjuder Vaski-biblioteken inga låne-, återlämnings- eller reservationstjänster. E-material och några av bibliotekets andra tjänster går att använda.

Närmare information om systembytet finns på Åbo stadsbiblioteks webbsida.

Bibliotekets coronabegränsningar fortsätter

Bibliotekets hälsning!

Bibliotekets nuvarande coronabegränsningar gäller t.o.m. 9.5.2021.

Bibliotekstjänsterna begränsas så att endast 10 kunder åt gången kan vistas i biblioteksutrymmet. Endast snabba besök är möjliga. Under begränsningstiden får du material genom att reservera i nätbiblioteket och sen komma till biblioteket för att hämta beställningen. Bibliotekets nuvarande coronabegränsningar gäller t.o.m. 9.5.2021. Alla evenemang i biblioteket utförs virtuellt till och med den 14 maj.

Aktuell information om bibliotekets coronabegränsningar hittas på Åbo stadsbibliotekets webbsida.

Tillsammans klarar vi oss genom det här!

Kompasser till en god läskunnighet

Ett stort tack för ert deltagande!

Den andra tvåspråkiga webbinariedagen, Kompasser till en god läskunnighet – Hjärnan, språkmedvetenhet och ordkonst, ordnades på lördagen den 10 april. Genom webbinariedagen firades både början av projektets ordkonstens vår samt slutet av årets Läsveckan. 🙂

Ett stort tack för ert deltagande! Ett stort tack till dagens fantastiska föreläsare Minna Huotilainen, Jenni Alisaari, Jenni Turunlahti, Paola Fraboni och Maja Ottelin!

Föredragen som hölls under tvåspråkig webbinariedag inspelades och de inspelade föreläsningarna finns till påseende på projektets webbsida. Bland inspelningar finns också föreläsningar från projektets första tvåspråkiga webbinariedag 27/3. Inspelningarna finns tillgängliga ända fram till 05/2022.

Trevlig fortsättning på våren och inspirerande tittarstunder med webbinarier! 🙂

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme, läskoordinator
Rikta dig till läsning! -projekt