Läskunnighetprojektet har slutat

Rikta dig till läsning! -läskunnighetprojektet har slutat.

Projektets verksamhet startades i augusti 2020 och slutades i juli 2022.

Projektet finansierades av utbildnings- och kulturministeriet.

Projektet koordinerades av Åbo läskoordinator Henrik Hurme.

Tack för de gångna åren!

Mera om Åbo läskunnighetprojektets verksamhet på Läsglädje-bloggen: Tack för de gångna åren! (27.6.2022).

Med läsglädjefyllda hälsningar,

Henrik

Go Ordkonst Go! -ordkonstdag 2022

Heja ordkonst, heja läsning!

Ordkonstdagen Go Ordkonst Go! av Åbo läskunnighetprojekt, Kirjan talo – Bokens hus rf och Åbo stadsbibliotek samlade folk i den soliga Kuppisparken den 6 juli.

På programmet stod bland annat ordkonst- och serieverkstäder samt bibliotekscykeln med sina läsområden. Aura-dockan av Aura of Puppets gick runt parken under dagens lopp. På plats på parken var också piraterna från Åbo sommarteater på Vårdbergsparken, de var från pjäsen Peter Pan som spelas nu under sommaren på teatern. Också den improviserande Kommenttiraita-duon från Åbo uppträdde samt delaktiggjorde publiken.

Flera tält hade slagits upp för ordkonst- och serieverkstäder. Ord- och seriekonstnärerna står respektive sitter bakom sina bord som ligger i skuggan av tälten. De är färdiga att ge anvisningar till verkstadsdeltagare.
Ordkonstnärerna och seriekonstnärerna från Kirjan talo – Bokens hus rf och Turun Sarjakuvakerho ry. (Bild: Henrik Hurme)
Bredvid den blåa bibliotekscykeln av Åbo stadsbibliotek ligger två blåa mattor. På mattorna ligger böcker med färggranna bokpärmar. I närheten av cykeln och mattorna ligger ännu en matta, på den ligger flera färggranna kuddar och dynor. Ett parkområde syns i bakgrunden.
Åbo stadsbiblioteks bibliotekscykel. (Bild: Henrik Hurme)
En person med piratdräkt håller en svart och vit piratflagga på axeln och räcker glatt ut tungan åt kameran. Framför personen står två stolar, en blå och en av trä. På stolarna ligger olika broschyrer som man har ställt framme. Ett parkområde och en lekplats syns i bakgrunden.
Ohoi, pirater i sikte! Även Åbo Sommarteater med sina pirater deltog i ordkonstdagen. Piraterna är från pjäsen Peter Pan. (Bild: Henrik Hurme)
Två personer klädda i svart-vit-randiga skjortor och svarta västar uppträder framför en stor buske. Personen till vänster sjunger i mikrofonen medan personen till höger spelar gitarr. Den gitarrspelande personen har en röd mössa på huvudet.
Kommenttiraita-duon framträder. (Bild: Henrik Hurme)

Ett stort tack till alla som deltog i ordkonstdagen! <3

Tusen tack alla arrangörerna och organisatörerna:

 • Åbo stads läskunnighetprojekt
 • Kirjan talo – Bokens hus ry
 • Åbo stadsbibliotek
 • Aura of Puppets
 • Kommenttiraita
 • Åbo Sommarteater
 • Turun Sarjakuvakerho ry.

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme
Läskoordinator

Två personer håller uppe en svart och vit piratflagga. Personen till vänster är utklädd i en piratdräkt och räcker glatt ut tungan åt kameran. Personen till höger skrattar glatt. Ett parkområde syns i bakgrunden.
Läskoordinatorn Henrik tillsammans med piraten Kuohu önskar alla en läsglädjefylld sommar! (Bild: Siina Alaranta)

Tack för de gångna åren!

Åbo läskunnighetprojekt bjöd på riktlinjer för läsning

Så småningom utmynnar Åbo läskunnighetprojekts tvååriga verksamhet inom främjandet av barnens läskunnighet och -iver.

Under sin verksamhetstid (2020–2022) genomförde läskunnighetprojektet Rikta dig till läsning! flera olika jippon, evenemang och material för att främja både läskunnigheten och -ivern hos barn. Genom sin verksamhet stärkte projektet även samarbetet mellan personalen inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen samt hemmet och kulturaktörer kring läskunnighetsarbetet.

Läskunnighetprojektets verksamhet genomfördes på svenska och finska. Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet.

Verksamhet startades med barnboksorientering

Läskunnighetprojektets verksamhet började i augusti 2020, och redan i november lanserades projektets startjippo, barnboksorienteringen (6–30.11.2020).

Utöver de fantasifulla funktionella uppgifterna bjöd orientringskontrollerna över 100 olika boktips! Orienteringen ordnades i samarbete med Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga och Katariinan Vilske Oy.

Åbo läskunnighetprojekt har ordnat bokorienteringar även efter startjippot med flera olika samarbetspartner, senast i våras tillsammans med Åboförfattaren Eva Höglund och barnavdelning Saga. Kompisdeckarna-bokorienteringen lanserades under Läsveckan 2022 och den baserade sig på Evas detektivroman Kompisdeckarna löser paketmysteriet som utspelar sig i Åbo. Orienteringskontrollerna var placerade i närheten av handlingsplatser i boken.

Med undantag av startjippot har läskunnighetprojektets bokorienteringar ordnats också digitalt med hjälp av Thinglink-plattformen.

Verksamhetsmodell: barnboksorientering

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering, sommar 2021 (Thinglink)

Kompisdeckarna-bokorientering, vår 2022 (Thinglink)

Bokorientering har väckt intresse också utanför Åbo och närområdet. I våras har det nämligen ordnats bokorientering också i Karleby!

Läskunnighetprojektet har presenterat barnboksorienteringen också på YouTube, med andra ord som en del av Läsfadder-kampanjen av Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. Läskunnighetprojektets Läsfadder-video finns till påseende på Undervisningsstyrelsens YouTube.

Ny publikation UTE NU!

I april 2022 publicerade läskunnighetprojektet en ny tvåspråkig publikation:

Rikta dig till läsning! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete (aoe.fi).

Publikationen består av artiklar skrivna av läskunnighetsaktörer och -specialister som gästade läskunnighetprojektets pedagogiska eftermiddagar och tvåspråkiga webbinariedagar under våren 2021. Materialet omfattar också verksamhetsmodeller skapade ur läskunnighetprojektet.

Olikfärgade flygande fåglar mot en ljusorange bakgrund. I bakgrunden syns både olikfärgade trädstammar och lövverk. I mitten står en rubrik: SUUNTAA LUKEMISEEN! Lukutaitoprojekti esittelee: Materiaalia lukutaitotyön tueksi, RIKTA DIG TILL LÄSNING! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete.
Den fantastiskt fina omslagsbilden har bilderbokskonstnären Jenny Lucander illustrerat. Jenny gästade även pedagogiska eftermiddagen i mars 2021.

Pedagogiska eftermiddagar och tvåspråkiga webbinariedagar

Läskunnighetprojekt ordnade sammanlagt åtta pedagogiska eftermiddagar och två tvåspråkiga webbinariedagar (Det slår läsgnistor om barnböckerna 27.3.2021 och Kompasser till en god läskunnighet 10.4.2021).

De pedagogiska eftermiddagarna ordnades som fria diskussioner. Utöver småbarnspedagogerna, lärarna samt bibliotekspersonalen var det också inbjudna läskunnighetsspecialister som gästade eftermiddagarna, såsom läsinspiratören Agneta Möller-Salmela, författaren Magdalena Hai och lärare i finska som andraspråk Niina Kekki. Även bra verksamhetsmodeller kring och erfarenheter om läskunnighetsarbetet delades under eftermiddagarna.

På programmen för de två tvåspråkiga webbinariedagarna stod såväl aktuella ämnen inom läslust som den nyaste forskningsdata kring läskunnigheten. Som föreläsare fungerade läskunnighetsexperter såsom universitetslektor i modersmålets och litteraturens didaktik Juli-Anna Aerila, docent i nordisk litteratur Mia Österlund och hjärnforskare, professor i pedagogik Minna Huotilainen.

De inspelade föreläsningarna finns till påseende även i efterhand. De finskspråkiga föreläsningarna är textade till finska och svenskspråkiga till svenska.

Hämta läsiver från ordkonsten!

Med ordkonsten kan avses såväl talat och skrivet språk, dikter, berättelser som rörelse. Att ordkonsta är först och främst att leka med ord, att uttrycka sig själv! Ordkonsten har även en stor roll i läskunnighets- och läsinspirationsarbetet.

Ordkonstens roll i läskunnighetsarbetet har iakttagits även i läskunnighetprojektets verksamhet. I april 2021 ordnade läskunnighetprojektet nämligen tio ordkonstverkstäder, 6 på finska och 4 på svenska. Verkstäderna var riktade speciellt för personalen inom småbarnspedagogiken och för- och nybörjarundervisningen. Utöver litteraturen och den kreativa verksamheten fördjupade man i teman såsom ’medietexternas betydelse i läsinspirationsarbetet’ och ’ordkonsten som hela gruppens gemensamt språk’. Ordkonstverkstäderna genomfördes i samarbete med Kirjan talo – Bokens hus rf och Sydkustens Ordkonstskolan, och det var experterna i ordkonsten Hanna Dufva, Paola FraboniKatja von Wendt och Jasmine Westerlund som fungerade som utbildare.

Ordkonstverkstäderna fick fortsättning redan på följande höst då läskunnighetprojektets Sanataideakatemia startades i oktober 2021. Ordkonstakademin (24 timmar) ordnades i samarbete med Kirjan talo – Bokens hus rf och den bjöd sina deltagare på nya fantasifulla verksamhetsmodeller som stöd för läskunnighetsarbetet. Utöver eftermiddagsföreläsningarna bestod utbildningshelheten av två seminariedagar och en ordkonstutfärd till Runsala! Som akademins utbildare fungerade Jenni Turunlahti och Jasmine Westerlund.

GO ORDKONST GO! – en ny temadag kring ordkonst och läsning

På diktens och sommarens dag tisdagen 6.7.2021 fylldes Kuppisparken i Åbo med läsglädje och ordkonst: då ordnades nämligen den allra första ordkonstdagen GO ORDKONST GO!. Den nya temadagen arrangerade Åbo läskunnighetprojekt i samarbete med ett flertal lokala läskunnighet- och kulturaktörer.

På programmet stod bland annat olika pop-up-ordkonst- och -serieverkstäderna samt ett ordkonstverk som alla kunde ta del i. På plats i parken var också Åbo stadsbiblioteks pop-up-bibliotekscykel samt Kana från pjäsen Hattujahti av TEHDAS Teatteri. Även Från A till Ö med Mumin: #Moomin ABC-bildutställning var framplacerade i området. Undervisnings- och kulturministern Li Andersson fungerade som ordkonstdagens officiella beskyddare.

Ordkonstdag 2.0

Läsglädjefyllda nyheter: välkommen till ordkonstdagen i sommar!

Go ordkonst go! Go sanataide go!Go Ordkonst Go! 6.7.2022 kl. 11-15 i Kuppisparken

Dagens program bjuder igen på läsglädjefylld verksamhet, bland annat pop-up-ordkonst- och serieverkstäder samt bibliotekscykel!

GO Ordkonst GO! 6.7.2022 på Åbo stads evenemangskalender

GO Ordkonst GO! 6.7.2022 på Facebook

En grupp populära författare och illustratörer besökte virtuellt Åbo

I våras besökte tio populära författare och illustratörer virtuellt Åbo. Läskunnighetprojektet ordnade fem finskspråkiga kirjailijakeskiviikko och fem svenskspråkiga författarfredag. Författarbesöken ordnades som direktsändningar på Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Sagas Facebook.

Under besöken diskuterades såväl barn- och ungdomsböcker och -litteratur som författarskap och illustratörskap. Författarna och illustratörerna presenterade också sina egna böcker och även läste små bitar ur sina senaste verk.

Närmare information om författarbesöken kan man läsa på Läsglädje-bloggen med taggen Författarbesök.

Material som stöd för läskunnighetsarbete

Utöver alla jippon och evenemang har läskunnighetprojektet producerat massor med läsinspirerande material. Som tillägg till de redan nämna barnboksorienteringarna och läskunnighetspublikationen har läskunnighetprojektets även publicerat en läsfrämjande Betydelsefulla berättelser -broschyr. I broschyren finns ett läsinspirerande och -främjande rit- och skrivuppgift, samt material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald.

Läskunnighetprojektet har också spridit läsglädje till små Åboläsare genom att skaffa ny litteratur till daghem, skolor och bibliotek. Läskunnighetprojekt i samarbete med Förlagsaktiebolag Otava och Åbo Bokmässa har även delat ut Mumin Läsdagböcker till barn och elever i Åbo. Tusen tack för de 2 500 läsdagböcker, böckerna har nu delats ut till sina nya ägare!

Tack!

Slutligen vill jag tacka alla som har deltagit i läskunnighetprojektets verksamhet: tusen tack för er medverkan i läskunnighetsarbetet i Åbo och Finland!

Ett stort tack till alla er som var med om att planera och genomföra barnboksorienteringarna. Tack till alla läskunnighetsexperterna och -specialisterna som gästade pedagogiska eftermiddagarna och tvåspråkiga webbinariedagarna samt till ordkonstverkstädernas och Ordkonstakademins utbildare! Ett stort tack till ordkonstdagarnas samarbetspartner och till alla författare och illustratörer som gästade läskunnighetprojektets författarbesök!

Ett hjärtligt tack till nationella aktörerna för ett givande och inspirerande samarbete: Läsrörelsen, Läscentrum, Förlagsaktiebolag Otava och Åbo Bokmässa!

Och framför allt: ett STORT tack till alla barn, föräldrar, familjer, fostrare, lärare, bibliotekarier, daghem, skolor, bibliotek och eftermiddagsklubbar som har deltagit i läskunnighetprojektets verksamhet, evenemang och jippon! Utan er skulle det inte finnas läskunnighetprojekt! Tack! Kiitos!

Med läsglädjefyllda hälsningar,

Henrik Hurme
Läskoordinator

Nya böcker till Saga

Nya böcker till barnavdelning Saga

Åbo läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! donerade i våras nästan 150 nya svenska barnböcker till Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga.

Bland de donerade böckerna finns bland annat alfabetsböckerna ABC-huset och Livets ABC samt naturboken Plats på jorden. Läskunnighetprojektet sänkte också klassikerna Vi är lajon!Mumindalens alfabet och Djur som ingen sett utom vi.

Färggranna barnböcker framplacerade på en bokhylla: ABC-huset, Mumindalens alfabet, Livets ABC och Bokstavshusen. Bakom hyllan finns vita stora lampor.
Barnböckerna ABC-huset, Mumindalens alfabet, Livets ABC och Bokstavshusen. (Bild: Riitta Taara)
Färggranna barnböcker framplacerade på en bokhylla på biblioteket: En dag i livet, Plats på jorden och Allt om vänner. Bakom hyllan finns bibliotekets stora fönster.
Barnböckerna En dag i livet, Plats på jorden och Allt om vänner. (Bild: Riitta Taara)

Böckerna kan lånas på Vaski-biblioteken/Vaski Finna. Böckerna är markerade med referensen Rikta dig till läsning!.

Läsglädjefyllda stunder med de nya böckerna!

Önskar,

Henrik Hurme
Läskoordinator
Rikta dig till läsning!

Författarbesök i maj

Tack för författarbesöken!

De två sista författarbesöken i serien av sammanlagt tio virtuella författarbesök ordnades i början av maj: kirjailijakeskiviikko 11.5 gästades av seriekonstnären Tuuli Hypén medan författarfredag 13.5 gästades av bilderbokskonstnären Jenny Lucander. Läskunnighetprojektets författarbesöksserie startades i mars.

Såsom de tidigare författarbesöken ordnades också de två besöken i maj i Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Sagas Facebook live.

Tuuli Hypén

Seriekonstnären Tuuli Hypén från Åbo gästade kirjailijakeskiviikko 11.5.2022 kl. 9:30–10.

Vi diskuterade bland annat seriefigurerna och karaktärerna som Tuuli har skapat, med andra ord cityräven Nanna samt den äventyrslystna rävungen Veikka. Under besöket berättade Tuuli också om hur det är att skapa och rita en serie. Tuuli även gav några tips för de alla begynnande seriekonstnärerna.

Utöver att rita serier och illustrera bilderböcker arbetar Tuuli med att illustrera mobil- och brädspel: att illustrera spel var ett av diskussionsämnena under Tuulis författarbesök!

Snabba frågor och Tuulis svar

 • Favoritbokstav: T
 • Favoritbok: Skivvärlden -böckerna (förf. Terry Pratchett)
 • Favoritbarnbok: Kun Miinus lähti avararuuteen (förf. Sven Nordqvist)
 • Favoritfigur: Rascar Capac
 • Favoritförfattare eller -diktare: Sarah Waters
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Zdzisław Beksiński

Jenny Lucander

Den prisbelönta bilderbokskonstnären Jenny Lucander gästade det virtuella författarbesöket författarfredag 13.5.2022 kl. 9:30–10.

Under författarbesöket berättade Jenny bland annat om de olika arbetsformerna och -metoderna hon använder samt hur en skapandeprocess av en bilderbok vanligtvis ser ut: processen är alltid unik beroende på boken som man arbetar med!

Jenny talade också om färger och dess betydelse och viktighet i bilderböcker. Jenny gav även bra tips om för att läsa en bilderbok samt sporrade oss alla för att läsa: att läsa är en underhållning, man kan helt enkelt försjunka i spännande världar!

PS. Jenny har illustrerat läskunnighetprojektets publikation: Rikta dig till läsning! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete.

Snabba frågor och Jennys svar

 • Favoritbokstav: g
 • Favoritbok: Om detta talar man endast med kaniner (förf. Anna Höglund)
 • Favoritbarnbok: Gropen (förf. Emma Adbåde)
 • Favoritfigur: Klippdassen
 • Favoritförfattare eller -diktare: Kristina Lugn
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Louise Bourgeois

Tusen tack till alla författare och illustratörer som gästade läskunnighetprojektets författarfredag och kirjailijakeskiviikko!

Tack till alla er som har följt författarbesöken live eller tittat på inspelningarna i efterhand! Tack även för alla förhandsfrågorna!

Slutligen, ett stort tack till personalen på Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga för all hjälp med producering av författarbesök!

Med läsglädjefyllda hälsningar,

Henrik Hurme
Läskoordinator
Rikta dig till läsning!

Författarbesök i april

Läskunnighetprojektets författarbesök fick fortsättning i april

Läskunnighetprojektets virtuella författarbesök författarfredag och kirjailijakeskiviikko som börjades i mars, fick fortsättning i april med fyra fantastiska författarbesök.

Författarbesöken i april gästades av ungdomsförfattaren Eva Höglund (8.4), författaren och kolumnisten Roope Lipasti (13.4), mångsysslaren inom barnkulturen Silja Sillanpää (20.4) samt deckarförfattaren Eva Frantz (29.4).

Författarfredag med Eva Höglund och Kirjailijakeskiviikko: Roope Lipasti ordnades som läskunnighetprojektets speciella program under Läsveckan 2022.

Eva Höglund

Ungdomsförfattaren Eva Höglund gästade författarfredagen på fredag 8.4 kl. 9.30–10.

Vi diskuterade bland annat läsning och Läsveckan, Evas debutverk Kompisdeckarna löser paketmysteriet samt spännings- och äventyrsböcker och författarskap i allmänhet.

Vi pratade också om Kompisdeckarna-bokorienteringen, som alltså helt och hållet grundar sig på spänningsromanen av Eva – närmare information om bokorienteringen finns på Läsglädje-bloggen: Följ med kompisdeckarna, ta del i ett spännande bokäventyr! (4.4.2022).

Evas svar till snabba frågor

 • Favoritbokstav: M
 • Favoritbok: Finns så många, omöjligt att välja bara en!
 • Favoritbarnbok: Vi fem (förf. Enid Blyton) och Anne på Grönkulla (förf. Lucy Maud Montgomery)
 • Favoritfigur: Pippi Långstrump
 • Favoritförfattare eller -diktare: Elisabeth George och Daphne du Maurier 
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Ilon Wikland

Författarfredag med Eva Höglund kan ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till svenska.

Roope Lipasti

Författaren och kolumnisten Roope Lipasti gästade det finskspråkiga författarbesöket kirjailijakeskiviikko på onsdag 13.4.2022 kl. 9.30–10.

Författarbesöket startades med frågor kring läsning och Läsveckan: för Roope är varje vecka en läsvecka!

Under Läsveckan brukar det ordnas mycket med roliga evenemang, såsom läskunnighetprojektets kirjailijakeskiviikko!
– Roope Lipasti –

Roope berättade också om författarskap och skrivande samt om hur en vanlig arbetsdag av en författare ser ut. Roope talade även om att läsa och lyssna på ljudböcker och hur det är att skriva ljudböcker, för att inte glömma ishockey och sport – Roope har alltså skrivit de populära Lätkä-Lauri -böckerna! Vi fick även höra en liten bit ur Roopes kommande verk läst av författaren själv!

Roopes svar till snabba frågor

 • Favoritbokstav: R
 • Favoritbok: Sinuhe egyptiläinen (på svenska Sinuhe egyptiern) (förf. Mika Waltari)
 • Favoritbarnbok: Ronja Rövardotter (förf. Astrid Lindgren)
 • Favoritfigur: Vaahteramäen Eemeli (på svenska Emil i Lönneberga)
 • Favoritförfattare eller -diktare: Kjell Westö och Astrid Lindgren 
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Harri Oksanen och Anton Lipasti

Roopes författarbesök kan ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till finska.

Silja Sillanpää

Författaren och mångsysslaren inom barnkulturen Silja Sillanpää gästade kirjailijakeskiviikko på onsdag 20.4.2022 kl. 9.30–10.00.

Under besöket diskuterades såväl skrivandet och författarskapet, barnkulturen och -böckerna, ljudböckerna och -berättelserna som Katti MatikainenSyrhämä och Salasaari. Silja läste också en bit ur sin senaste bok Salasaaren salaisuudet, samt berättade ett par avslöjanden om hennes följande bok Salasaari: Karanneet tarinat som publiceras senare i höst.

Siljas svar till snabba frågor

 • Favoritbokstav: S
 • Favoritbok: Annan seitsemän elämää (förf. Kaarina Helakisa, ill. Mirkka Eskonen)
 • Favoritbarnbok: Piilomaan pikku aasi (förf. Lea Pennanen)
 • Favoritfigur: Maja-Akka
 • Favoritförfattare eller -diktare: Leena KrohnAnni Kytömäki och Siiri Enoranta
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Susanna Majuri och Anu Tuominen

Kirjailijakeskiviikko: Silja Sillanpää kan ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till finska.

Eva Frantz

Deckarförfattaren och multitalangen inom kulturen Eva Frantz gästade författarfredagen 29.4.2022 kl. 9:30–10:00.

Författarfredag med Eva Frantz fokuserades till den spännande världen av deckare. Under besöket berättade Eva bland annat om hur det är att skriva en deckare samt talade om miljöer och karaktärer och dess sanningsenlighet i sina verk.

Vi diskuterade också ljudböcker och att lyssna på dem samt Eurovision Song Contest – förutom att vara en författare är Eva en riktig Eurovisionsexpert! Eva arbetar också som Eurovisionskommentator hos YLE. I år ordnades Eurovision Song Contest 10–14.5.2022.

Evas svar till snabba frågor

 • Favoritbokstav: E
 • Favoritbok: Borta med vinden (kirj. Margaret Mitchell)
 • Favoritbarnbok: Den hemliga trädgården (kirj. Frances Hodgson Burnett) och Kung Kaspian och skeppet Gryningen (kirj. C. S. Lewis)
 • Favoritfigur: Madicken
 • Favoritförfattare eller -diktare: Astrid Lindgren
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Ilon Wikland

Även Evas författarbesök kan ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till svenska.

De två sista författarbesöken ordnades i maj

Läskunnighetprojektet ordnade ännu två författarbesök i maj: seriekonstnären Tuuli Hypén från Åbo gästade kirjailijakeskiviikko 11.5, medan den prisbelönta illustratören och bilderbokskonstnären Jenny Lucander gästade författarfredagen 13.5. Såsom de tidigare författarbesöken, ordnades besöken i maj i Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Sagas Facebook Live.

Kirjailijakeskiviikko: Tuuli Hypén Saagan Facebookissa

Författarfredag med Jenny Lucander Saagan Facebookissa

Ny Rikta dig till läsning! -publikation UTE NU!

Ny publikation om läskunnighet ute nu!

Åbo läskunnighetprojekt har i slutet av april publicerat en ny tvåspråkig publikation om läskunnighet som stöd för det allmänna läskunnighetsarbetet.

Hurme, H. (red.). 2022. Rikta dig till läsning! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete. Åbo: Åbo stad.

Olikfärgade flygande fåglar mot en ljusorange bakgrund. I bakgrunden syns både olikfärgade trädstammar och lövverk. I mitten står en rubrik: SUUNTAA LUKEMISEEN! Lukutaitoprojekti esittelee: Materiaalia lukutaitotyön tueksi, RIKTA DIG TILL LÄSNING! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete.

Publikationen kan läsas på Bibliotek för öppna lärresurser: https://aoe.fi/#/materiaali/2063.

Materialet samlar upp pedagogiska eftermiddagarnas och tvåspråkiga webbinariedagarnas innehåll i form av artiklar skrivna av läskunnighetsaktörer och specialister inom läskunnigheten som gästade de ovannämnda tillställningarna. Läskunnighetprojektets pedagogiska eftermiddagar och tvåspråkiga webbinariedagar ordandes under våren 2021.

Som tillägg till eftermiddagarnas och webbinariedagarnas innehåll omfattar materialet också verksamhetsmodeller skapade ur läskunnighetprojektet.

Tusen tack för samarbetet: Juli-Anna Aerila, Jenni Alisaari, Paola Fraboni, Magdalena Hai, Terhi Hannula, Minna Huotilainen, Niina Kekki, Wera Kunnas, Jenny Lucander, Agneta Möller-Salmela, Meri Pulkkinen, Riitta Taara, Jenni Turunlahti, Sani Uusitalo, Vilma Ääri och Mia Österlund!

Såsom med all läsning behöver man inte läsa denna publikation på en gång – den kan läsas än här och än där, vid behov eller bara för (läs)glädjes skull!

Läsglädje för alla!

Henrik Hurme
Läskoordinator
Rikta dig till läsning!

Följ med kompisdeckarna, ta del i ett spännande bokäventyr!

Kompisdeckarna-bokorienteringen kör igång …

… ett, två, tre, NU!

Följ med kompisdeckarna och ta del i en spännande bokorientering runtom i Åbo! Man kan delta i bokorienteringen mellan 4–30.4.2022. Orienteringskontrollerna är placerade runtom i Åbo centrum, från Åbo slott till Äventyrsparken i Kuppis:

 • Åbo slott/vid slottsporten
 • Barkenparkens lekplats
 • Idrottsparken/Paavo Nurmis allé
 • Biologiska museet
 • Samppalinnaparkens lekplats
 • Vårdbergsparken/Åbo Sommarteater
 • Åbo stadsbibliotek/barnavdelning Saga
 • Kuppisparken/Äventyrsparken

Kompisdeckarna löser paketmysteriet (2020) på Vaski-nätbiblioteket

Orientering på webben

Orienteringen i sin helhet finns också på webben – man kan äventyra runtom i Åbo och vara en riktig kompisdetektiv oavsett plats och tid!

Bokorientering på webben (Thinglink)

Hjälp kompisdeckarna!

Var i Åbo skulle du vilja att kompisdeckarna råkar ut för nästa äventyr? Berätta dina bästa deckarställen i Åbo, samt ge feedback om orienteringen:

Hjälp kompisdeckarna! Ge feedback!


Läsveckan 2022

Kompisdeckarna-bokorienteringen lanseras under Läsveckan. Läsveckan 2022 lyfter fram den sociala betydelsen av läskunnighet ur ett globalt perspektiv. Runtom i världen är läskunnighet för många ett viktigt överlevnadssätt och läsning ett privilegium.

Läsveckan 2022/Läscentrum


Författarfredag med Eva Höglund

Eva Höglund, författaren av Kompisdeckarna-deckaren, besöker det virtuella författarbesöket författarfredag på fredag den 8 april kl. 9:30–10:00. Författarbesöket ordnas som direktsändning på Sagas Facebook Live.

Författarfredag med Eva Höglund på Sagas Facebook


Kompisdeckarna-bokorienteringen på media

Bokorientering i Åbo – hjälp kompisdeckarna att lösa mysterier / Åbo Underrättelser (28.3.2022)

Turussa ja verkossa pääsee lukuviikolla kirjasuunnistamaan / Turun Sanomat (24.3.2022)

Kirjaseikkailu levittäytyy ympäri Turkua / Aamuset (24.3.2022)

Läskunnighetprojektets författarbesök i mars

Alfabet och naturens mångfald

De fyra första författarbesöken av läskunnighetprojektet Rikta dig till läsning! har vi nu bakom oss, och oj vad det har diskuterats barnlitteratur och -böcker!

Det var författaren-poeten Annika Sandelin (4.3), författaren Paula Nivukoski (9.3), facklitterär författaren och geografen Laura Ertimo (16.3) och illustratören-författaren Linda Bondestam (18.3) som gästade de virtuella författarbesöken författarfredag och kirjailijakeskiviikko i mars.

Annika Sandelin

Författaren-poeten Annika Sandelin gästade den allra första författarfredagen på fredag 4.3 kl. 9:30–10:00.

Under sitt författarbesök berättade Annika bl.a. om skrivprocesser, författarskap, poesi och superhjältar. Vi fick även höra en bit ur Annikas senaste bok När farmor flög (2022), läst av författaren själv! I slutet av besöket svarade Annika också på snabba frågor om favoritbokstav, -böcker, -författare och -illustratör.

Snabba frågor och Annikas svar

 • Favoritbokstav: R
 • Favoritbok: Mördarens apa (förf. Jakob Wegelius)
 • Favoritbarnbok: Muminpappans memoarer (förf. Tove Jansson)
 • Favoritfigur: Mattis, ur boken Ronja rövardotter (förf. Astrid Lindgren)
 • Favoritförfattare eller -poet: Lennart Hellsing
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Linda Bondestam

Författarfredag med Annika Sandelin kan även ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till svenska.

Paula Nivukoski

Författaren Paula Nivukoski gästade det finskspråkiga författarbesöket kirjailijakeskiviikko på onsdag 9.3 kl. 9:30–10:00.

Paula berättade bl.a. hur det var att skriva mumindikter i Onnelliset aakkoset -alfabetsboken samt läste en bit av bokens dikter. Under sitt författarbesök berättade Paula också hur hon blev en författare, samt påminde oss alla om att det är ytters viktigt att man får läsa just sådana böcker som man själv är intresserad av! I slutet av besöket svarade Paula till de snabba frågorna.

Snabba frågor och Paulas svar

 • Favoritbokstav: P och Q
 • Favoritbok: Akvarelleja Engelin kaupungista (förf. Jukka Viikilä)
 • Favoritbarnbok: Muumipappa ja meri (på svenska Pappan och havet) (förf. Tove Jansson)
 • Favoritfigur: Snusmumriken samt osynliga varelser
 • Favoritförfattare eller -poet: Joel Haahtela
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Johanna Lumme

Paulas författarbesök kan också ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till finska.

Laura Ertimo

Fackboksförfattaren och geografen Laura Ertimo gästade den finskspråkiga författarbesöket kirjailijakeskiviikko på onsdag 16.3 kl. 9:30–10:00.

Med Laura diskuterades såväl faktaböcker, lättlästa böcker och serier som klimatåtgärder och klimathotet, utan att glömma fantasi och lek! Laura nämligen uppmanade oss alla att leka – det bästa sättet att ändra sina handlingar är att leka! Till exempel vegetarismen kan prövas för en dag: förändringen behöver inte alltid vara slutgiltig.

Snabba frågor och Lauras svar

 • Favoritbokstav: U
 • Favoritbok: The Dawn of Everything: A New History of Humanity (förf. David Graeber & David Wengrow)
 • Favoritbarnbok: Rauhakirja (förf. Todd Parr)
 • Favoritfigur: Adamsberg (ur Fred Vargas böcker)
 • Favoritförfattare eller -poet: Tuulikki Tolonen
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Anu Tuominen

Också Lauras författarbesök kan ses i efterhand på Lasten kirjastos YouTube. Videon är textad till finska.

Linda Bondestam

Som författarfredagens gäst på fredag 18.3 kl. 9:30–10:00 var författaren-illustratören Linda Bondestam.

Lindas författarbesök fokuserades till bilderböckernas fantasifulla värld – bilderbok är ett konstverk som berättar en eller många historier och som har en början och ett eller flera slut. Linda berättade om de olika arbetsformerna och metoderna, samt hur blyertsteckningarna, målningarna och fotografierna samt texten blir en riktig bilderbok. Linda också uppmuntrade oss alla att läsa tillsammans och besöka biblioteket, samt påminde om en viktig sak: tycker man inte om en bok så behöver man inte läsa slut den!

Snabba frågor och Lindas svar

 • Favoritbokstav: R
 • Favoritbok: Cikada (förf. Shaun Tan)
 • Favoritbarnbok: En fe på badhuset (förf. Baek Heena)
 • Favoritfigur: flera favoriter, från sina egna figurer: axolotlen
 • Favoritförfattare eller -poet: Shaun Tan
 • Favoritillustratör eller -konstnär: Eva Lindström

Lindas besök kunde följas endast direkt på fredagen 18.3.

Författarfredag med Linda Bondestam 18.3.2022. Bild: Förlaget, Niklas Sandström.

Författarbesök i april

Läskunnighetprojektets virtuella författarbesök fortsätter i april. Gäst i april är Åboförfattaren Eva Höglund (8.4), författaren-kolumnisten Roope Lipasti (13.4), mångsysslaren inom barnkulturen Silja Sillanpää (20.4) samt författaren och mångsysslaren inom nöjesbranschen Eva Frantz (29.4). Så som tidigare, ordnas besöken i Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Sagas Facebook Live.

Författarfredag med Eva Höglund på Sagas Facebook

Kirjailijakeskiviikko: Roope Lipasti på Sagas Facebook

Kirjailijakeskiviikko: Silja Sillanpää på Sagas Facebook

Författarfredag med Eva Frantz på Sagas Facebook

Läsglädjefyllt nytt år!

Tack för det gångna året!

Tack för det gångna året 2021 för alla som har deltagit i läskunnighetprojektets verksamhet!

Åbo stads läskoordinator Henrik Hurme och hunden Vincent tackar för det gångna året & önskar alla ett läsglädjefyllt nytt år 2022!

I år genomförde läskunnighetprojektet bland annat:

Rikta dig till läsning! Läskunnighetsarbete fortsätter även år 2022!

Rikta dig till läsning! -läskunnighetprojektets verksamhet fortsätter ända fram till maj 2022. På våren 2022 kommer läskunnighetprojekt att genomföra bland annat:

Läsglädjefyllt nytt år 2022!

Henrik Hurme
Läskoordinator