Aktuellt

Välkommen till ordkonstdagen!

Go Ordkonst Go! -ordkonstdagen på onsdag på diktens och sommarens dag 6.7.2022 kl. 11–15. Häng med, alla är varmt välkomna!

Go ordkonst go! Go sanataide go!

Ny publikation UTE NU!

Rikta dig till läsning! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete (aoe.fi)

Olikfärgade flygande fåglar mot en ljusorange bakgrund. I bakgrunden syns både olikfärgade trädstammar och lövverk. I mitten står en rubrik: SUUNTAA LUKEMISEEN! Lukutaitoprojekti esittelee: Materiaalia lukutaitotyön tueksi, RIKTA DIG TILL LÄSNING! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete.


Författarfredag -spellista på Lasten kirjasto


Läsfadder-video av Rikta dig till läsning!


Rikta dig till läsning! -projekt

Rikta dig till läsning! -projekt är ett tvåårigt (2020–2022) och tvåspråkigt utvecklingsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är att främja, utveckla och förstärka barnens läskunnighet, läskultur och läsintresse. Ett annat mål är att förstärka och öka samarbetet mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning samt hem, föräldrar och kulturbransch med anknytning till läskunnighet och läsning.

Som Åbo stads läskoordinator fungerar Henrik Hurme.