Aktuellt

Bekanta dig med nedladdningsbara orienteringskontroller av Rikta dig till läsning! -barnboksorientering.

Bekanta dig med decembers månadsöversikt på Läsglädje-bloggen.


Läskunnighet -projekt heter nu Rikta dig till läsning! -projekt.

Rikta dig till läsning! -projekt är ett tvåårigt utvecklingsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är främjande, utveckling och förstärkning av barnens läskunnighet, läskultur och läsintresse. Ett annat mål är att förstärka och öka samarbetet mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning samt hem, föräldrar och kulturbransch med anknytning till läskunnighet och läsning.

Åbo stads läskoordinatorer är Henrik Hurme och Pirita Kärkkäinen.