Aktuellt

Rikta dig till läsning! -läskunnighetprojektet har slutat (7/2022).


Rikta dig till läsning! Läskunnighetprojektet presenterar: Material som stöd för läskunnighetsarbete

En hög av färggranna böcker och två färggranna virkade fåglar.
Omslagsbilden till boken: Jenny Lucander. Bild: Henrik Hurme.

Rikta dig till läsning! -projekt

Rikta dig till läsning! -projekt är ett tvåårigt (2020–2022) och tvåspråkigt utvecklingsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet. Projektets syfte är att främja, utveckla och förstärka barnens läskunnighet, läskultur och läsintresse. Ett annat mål är att förstärka och öka samarbetet mellan småbarnspedagogik, förskoleundervisning och nybörjarundervisning samt hem, föräldrar och kulturbransch med anknytning till läskunnighet och läsning.

Som Åbo stads läskoordinator fungerade Henrik Hurme.