Verksamhetsmodell: barnboksorientering

Verksamhetsmodell: Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

Orienteringsbanan kan laddas ned som pdf-fil nedan.

Kontrollerna på finska finns på projektets finskspråkiga webbsida Suuntaa lukemiseen!.