GO ORDKONST GO! 2021

Kom med och ordkonsta!

Läs mera om den första ordkonsdagen på Läsglädje-bloggen: GO ORDKONST GO! (8.7.2021).


Häng med på GO ORDKONST GO! -ordkonstdagen och tillbringa sommarlovets kreativaste dag!

Rikta dig till läsning! -projekt tillsammans med lokala kultur- och fritidsaktörer ordnar en temadag kring ordkonst, GO ORDKONST GO!, på diktens och sommarens dag på tisdagen den 6 juli 2021 kl. 12–18 på Kuppisparken. Deltagandet är gratis och öppet för alla, inga förhandsanmälningar behövs. Ordkonstdagen bjuder på en massa olika fantastiska, härliga och engagerande uppgifter riktade för barn och barnfamiljer – välkommen med!

Dagens program består av bl.a. pop-up ordkonstverkstäderna av ordkonstnärerna från Bokens hus, Från A till Ö med Mumin: #MoominABC-utställning och gruppordkonstverk. Med bibliotekscykeln till parken cyklar också barnavdelningen Barnens Saga på Åbo stadsbiblioteket. Under dagen kan man även stöta på en höna, dvs. Kana från TEHDAS Teatteri:s pjäs Hattujahti. Undervisnings- och kulturminister Li Andersson fungerar som ordkonstdagens beskyddare.

GO ORDKONST GO! -ordkonstdag är ett öppet och gratis utomhusevenemang. Inga förhandsanmälningar behövs. Deltagare bes att iaktta rekommendationer att använda ansiktsmask, hygien- och hostregler och att hålla tillräckliga säkerhetsavstånd. Programmet arrangeras med väderreservation.

Samarbetsparter:

Aura of Puppets
Barnens Saga / Åbo stadsbibliotek
Informationscentret Luckan i Åbo
Kirjan talo – Bokens hus ry
Mannerheims Barnskyddsförbund, Egentliga Finlands krets / Familjecentret Marakatti
Ordens symfoni i Sydvästra Finland -projekt
Ordkonst hela vägen -projekt
Sydkustens ordkonstskola
Turun Sarjakuvakerho ry
Äventyrsparken


Rättigheter till förändringar förbehålls.