Tvåspråkiga webbinariedagar

Två webbinariedagar under våren 2021

Ett av Rikta dig till läsning! -projektets mål är att hjälpa personalen inom småbarnspedagogiken och nybörjarundervisningen att verkställa utvecklingen av läskultur samt förstärka personalens kunnande.

Rikta dig till läsning! i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland ordnade två tvåspråkiga webbinariedagar på våren 2021. Föredrag hölls av experter, forskare och specialister inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur, mångspråkighet och kulturell mångfald samt ordkonst. Föredrag inspelades.

De inspelade föreläsningarna finns till påseende via nedanstående länkar.

Inspirerande tittarstunder med webbinarier! 🙂


27.03.2021 kl. 10–13: Det slår läsgnistor om barnböckerna!

Välkommen till den första tvåspråkiga webbinariedagen! Ämnen och teman som behandlas under dagen är aktuell barnlitteratur och forskning inom barnlitteraturen samt väckande av läsiver av barn och familjer. Även praktiska verktyg för väckande av läsiver kommer att presenteras. Webbinariedagen ordnas tvåspråkigt.

10:00–11:00 Aktuell barnlitteratur och forskning inom barnlitteraturen (FD, doc. Mia Österlund)

11:00–12:00 Lasten ja perheiden lukuinnon herättäminen (PeD, doc. Juli-Anna Aerila)

12:00–13:00 Käytännön työvälineitä lukuinnon herättämiseen (PeD, doc. Juli-Anna Aerila)

Mia Österlund (FD, doc.) arbetar som universitetslärare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi och är docent i litteraturvetenskap vid Helsingfors universitet. Österlund fungerar också som projektledare vid Svenska Litteratursällskapet för Konkurrerande tidsordningar: Krononormativitet i 2000-talets finlandssvenska litteratur och kultur för barn och unga (2019-22). Österlund forskar i barnlitteratur med inriktning på genus och queerteori, flickforskning samt bilderboks- och ungdomsromanstudier.

Juli-Anna Aerila (PeD, doc.) arbetar som universitetslektor i modersmålets och litteraturens didaktik vid Åbo universitet. Aerila medverkar i flera olika projekt inom väckande av barnens läsiver samt litteraturfostran. Aerila har tillsammans med Merja Kauppinen skrivit verk Sytytä lukukipinä : pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn (2019) och Kirjasta kaveri : Sytykkeitä lukijaksi kasvamiseen (2021).


10.04.2021 kl. 10–13 Kompasser till en god läskunnighet

Häng med på vårens andra tvåspråkiga webbinariedag Kompasser till en god läskunnighet – Hjärnan, språkmedvetenhet och ordkonst av Rikta dig till läsning! och Ordens symfoni i Sydvästra Finland! Under dagens diskuteras såväl hjärnan och läsning, språkligt och kulturellt ansvarsfylld pedagogik som ordkonst. Webbinariedagen ordnas på två språk.

10:00–11:00 Näin aivot oppivat lukemaan / hjärnforskare, professor i pedagogik Minna Huotilainen (HU)

11:00–12:00 Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus / forskare, PeD. Jenni Alisaari (ÅU)

12:00–13:00 Tvåspråkig lektion i ordkonst / ordkonstlärare Paola Fraboni, Maja Ottelin & Jenni Turunlahti (Kirjan talo – Bokens hus ry)

Talarpresentationerna av webbinariedagens föreläsare hittar du på Läsglädje-bloggen.


Inspelade föreläsningar

Inspelning Litterära priser som kompasser – vilka barnböcker får priser och varför? (Mia Österlund 27.03.2021 10–11) (videon öppnas i en ny flik i DreamBroker)

Inspelning Näkökulmia lukuinnon herättämiseen (Juli-Anna Aerila 27.03.2021 11–12) (videon öppnas i en ny flik i DreamBroker)

Inspelning Käytännön työvälineitä lukuinnon herättämiseen (Juli-Anna Aerila 27.03.2021 12–13) (videon öppnas i DreamBroker)

Inspelning Näin aivot oppivat lukemaan (Minna Huotilainen 10.04.2021 10–11) (videon öppnas i en ny flik i DreamBroker)

Inspelning Kieli- ja kulttuuritietoisuus lukuilon ja lukemisen tukena (Jenni Alisaari 10.04.2021 11–12) (videon öppnas i  en ny flik i DreamBroker)

Inspelning Tvåspråkig lektion i ordkonst (Turunlahti, Fraboni & Ottelin 10.04.2021 12–13) (videon öppnas i en ny flik i DreamBroker)


Rättigheter till tidtabell- och innehållsmässiga förändringar förbehålls.