Läskunnighetprojektet har slutat

Rikta dig till läsning! -läskunnighetprojektet har slutat.

Projektets verksamhet startades i augusti 2020 och slutades i juli 2022.

Projektet finansierades av utbildnings- och kulturministeriet.

Projektet koordinerades av Åbo läskoordinator Henrik Hurme.

Tack för de gångna åren!

Mera om Åbo läskunnighetprojektets verksamhet på Läsglädje-bloggen: Tack för de gångna åren! (27.6.2022).

Med läsglädjefyllda hälsningar,

Henrik