Pedagogiska eftermiddagar 2021

Pedagogiska eftermiddagar på våren 2021

Pedagogiska eftermiddagarna var engagerande specialistdiskussioner där specialister, forskare och författare inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur och mångspråkighet och kulturell mångfald gästade och berättade om sina arbeten samt diskuterade med deltagare.

Eftermiddagarna ordnades i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.

Sammanlagt åtta pedagogiska eftermiddagarna ordnades.


Väckande av barnens läslust som tema i februari

17.02.2021 kl. 14–15

Gästspecialister: universitetslektor Juli-Anna Aerila (ÅU) och Sara Routarinne, professor vid lärarutbildningsanstalt (ÅU). Eftermiddagen genomfördes på finska.

18.02.2021 kl. 14–15

Gästspecialist: specialbiblioteksfunktionär och läsinspiratör Agneta ”Netta” Möller-Salmela (Hangö stadsbibliotek). Eftermiddagen genomfördes på svenska.

Material:


Arbete som författare och illustratör som tema i mars

10.03.2021 kl. 14–15

Onsdag eftermiddagens gästspecialist var den prisbelönta författaren Magdalena Hai. Eftermiddagen genomfördes på finska.

15.03.2021 kl. 14–15

Gästspecialisten under måndagens pedagogiska eftermiddag varden välanlitade bilderbokskonstnären Jenny Lucander. Eftermiddagen genomfördes på svenska.


Språkliga frågor som tema i april

26.04.2021 kl. 16–17

Gästspecialist: ämneslärare i engelska och svenska, språkinstruktör (Turun Kielivirta och Kielitietoisesti kouluissa) Wera Kunnas från Helsingfors stad. Eftermiddagen genomfördes på svenska.

28.04.2021 kl. 14–15

Gästspecialist: projektforskare Niina Kekki från Åbo universitet. Eftermiddagen genomfördes på finska.


Samarbete mellan daghem, skola, bibliotek och hemmet som tema i maj

12.05.2021 kl. 14–15

Gästspecialist: bibliotekarie Riitta Taara (Åbo stadsbibliotek). Eftermiddagen genomfördes på svenska.

17.05.2021 kl. 14–15

Gästspecialist: informatiker Terhi Hannula (Åbo stadsbibliotek). Eftermiddagen genomfördes på finska.


Rättigheter till tidtabell- och innehållsmässiga förändringar förbehålls.