Pedagogiska eftermiddagar

Pedagogiska eftermiddagar på våren 2021

Pedagogiska eftermiddagar är engagerande specialistdiskussioner där specialister, forskare och författare inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur och mångspråkighet och kulturell mångfald gästar och berättar om sina arbeten samt diskuterar med deltagare.

Eftermiddagarna ordnas i samarbete med En läsande kommun -nätverkets projekt Ordens symfoni i Sydvästra Finland.

Anmälningarna till evenemanget önskas på förhand via Webropol-enkät för leverering av evenemangslänken. Länken skickas till anmälda en dag före evenemanget per e-post. Eftermiddagarna genomförs distans via Teams. Vid problem med anmälan, ta kontakt med Henrik (henrik.hurme@turku.fi, 040 5411706).

Ifall du arbetar i Åbo stad, kom ihåg att anmäla ditt deltagande i pedagogiska eftermiddagar i SAP HR systemet. Pedagogiska eftermiddagar hittar du på självserviceportalen med sökord rikta och suuntaa.


Maj

12.05.2021 kl. 14–15

Barns läskunnighet och läsinspiration ur bibliotekaries synvinkel samt samarbetet mellan dagvården, skolan, biblioteket och hemmet

Gästspecialist: bibliotekarie Riitta Taara (Åbo stadsbibliotek)

Anmäl dig senast på måndagen 10.5 kl. 23:59 via följande Webropol-enkät. Sökord i SAP HR systemet: rikta.

17.05.2021 kl. 14–15

Samarbete mellan daghem, skola, bibliotek och hemmet

Gästspecialist: informatiker Terhi Hannula (Åbo stadsbibliotek). Även om eftermiddagen genomförs på finska kan frågor och kommentarer ställas på svenska.

Anmäl dig senast på lördagen 15.5 kl. 23:59 via följande Webropol-enkät. Sökord i SAP HR systemet: rikta.


Pedagogiska eftermiddagar som passerat

17.02.2021 kl. 14–15

Väckande av barnens läslust i daghem- och skolmiljö

Gästspecialister: universitetslektor Juli-Anna Aerila (ÅU) och Sara Routarinne, professor vid lärarutbildningsanstalt (ÅU). Eftermiddagen genomförs på finska men frågor går att ställas även på svenska.

18.02.2021 kl. 14–15

Väckande av barnens läslust med hjälp av mångsinnliga metoder

Gästspecialist: specialbiblioteksfunktionär och läsinspiratör Agneta ”Netta” Möller-Salmela (Hangö stadsbibliotek). Eftermiddagen genomförs på svenska, frågor kan även ställas på finska.

Förhandsmaterial: broschyren Hemmaläsningens möjligheter (2020) av Möller-Salmela på Läsrörelsens webbsida (en separat pdf-fil öppnas i ny flik), artikeln Förtrollande berättelser: Fantasins makt i Hangö stadsbiblioteks Upplevelserum (20.01.2021) på Bibliotekskanalen samt framtidsvisionen Att inspirera till läsning år 2030 av Möller-Salmela (en separat pdf-fil öppnas i ny flik).

10.03.2021 kl. 14–15

Aktuella barnböcker & arbete som barnboksförfattare

Onsdag eftermiddagens gästspecialist är den prisbelönta författaren Magdalena Hai. Hennes nyaste verk Rysmans Rysliga butik: En insnöad plan publiceras i mars 2021. Eftermiddagen genomförs på finska, men frågor kan ställas också på svenska.

15.03.2021 kl. 14–15

Aktuella barnböcker & arbete som bilderbokskonstnär

Gästspecialisten under måndagens pedagogiska eftermiddag är den välanlitade bilderbokskonstnären Jenny Lucander. Hennes och författare Jens Mattssons bilderbok Vi är lajon! (2019) belönades i fjol med Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020. Eftermiddagen genomförs på svenska, men frågor kan ställas också på finska.

26.04.2021 kl. 16–17

Finlandssvenskhet och finskhet i grundskolans läroböcker & boktips för språklig och kulturell fostran

Gästspecialist: ämneslärare i engelska och svenska, språkinstruktör (Turun Kielivirta och Kielitietoisesti kouluissa) Wera Kunnas från Helsingfors stad.

28.04.2021 kl. 14–15

Mångspråkighet och läskunnighet

Gästspecialist: projektforskare Niina Kekki från Åbo universitet. Även om eftermiddagen genomförs på finska, kan frågor och kommentarer ställas också på svenska.


Rättigheter till tidtabell- och innehållsmässiga förändringar förbehålls.