Betydelsefulla berättelser -broschyr

Att läsa är en rolig hobby för hela familjen!

Betydelsefulla berättelser -broschyrens syfte är att främja barns och barnfamiljers läslust i Åbo. I broschyren finns ett läsinspirerande och läsfrämjande rit- och skrivuppgift, samt material som stödjer mångspråkighet och kulturell mångfald.

Betydelsefulla berättelser -broschyren

Betydelsefulla berättelser anvisningar på svenska

Tärkeitä tarinoita -esite

Tärkeitä tarinoita – ohjeistus suomeksi

För mer information samt lästips för hela familjen, se Läsglädje-blogg (13.9.2021).


Betydelsefulla berättelser -broschyren är producerad av Åbo stads läskunnighetprojekt Rikta dig till läsning! (2020–2022) i samarbete med Åbo stadsbiblioteks barnavdelning Saga.