För personal

Ett primärt syfte med Rikta dig till läsning! -projektet är att stödja personalen inom fostran och undervisningen med läskunnighetsarbete.

På denna sida samlas material och verksamhetsmodeller med främjande av läskunnighet som mål.


Pedagogiska eftermiddagar – våren 2021

Pedagogiska eftermiddagar var engagerande specialistdiskussioner där specialister, forskare och författare inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur och mångspråkighet och kulturell mångfald gästade och berättade om sina arbeten samt diskuterade med deltagare. Pedagogiska eftermiddagarna ordnades i samarbete med Ordens symfoni i Sydvästra Finland. Eftermiddagarna genomfördes distans via Teams.

Pedagogiska eftermiddagarna ordnades på våren 2021. Närmare information om eftermiddagarna hittar man på sidan för pedagogiska eftermiddagar.

Tvåspråkiga webbinariedagar – våren 2021

Rikta dig till läsning! i samarbete med Ordens symfoni i Sydvästra Finland ordnade två tvåspråkiga webbinariedagar på våren 2021. Föredrag hölls av experter, forskare och konstnärer inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur, mångspråkighet och kulturell mångfald samt ordkonst. Webbinariedagarna genomfördes distans via Teams. Föredrag inspelades.

Vårens tvåspråkiga webbinariedagar ordnades på lördagar den 27 mars och den 10 april. Teman för webbinariedagarna var: Det slår läsgnistor om barnböckerna! respektive Kompasser till en god läskunnighet.

Se mera på sidan för tvåspråkiga webbinariedagar.

Häng med på ordkonstverkstäder!

Rikta dig till läsning! i samarbete med Kirjan talo – Bokens hus ry ordnade en serie ordkonstverkstäder på distans via Teams under våren 2021. Det ordnades verkstäder både på finska och svenska, och de svenskspråkiga verkstäderna ordnades under veckorna 16 och 17. Deltagandet var gratis men antalet deltagare var högst 25 per verkstad.

Närmare beskrivningar om verkstäderna finns på sidan för ordkonstverkstäder.

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

På publikens begäran publiceras Rikta dig till läsning! -barnboksorienteringskontroller som nedladdningsversion på projektets webbsida. Trots att både datum och platsbundna uppgifter har tagits bort är kontrollerna likadana som de var på de originella orienteringsbanorna. Således får även de småbarnspedagogikens enheter samt skolor som kunde inte delta i själva evenemanget njuta av projektets orienteringsbanor!

Orienteringskontrollerna som nedladdningsversion finns på sidan för verksamhetsmodell för barnboksorienteringen.

Läsväskan

Läsväskan är en digital plattform dit man har samlat information och material i anknytning till läsning på svenska. Plattformen är utvecklat för skolor och elever samt för lärare, författare, förläggare, bibliotekarier och andra intresserade som vill stöda läsinlärning. Plattformen kan användas av vem som helst och den är baserat på den finska läroplanen.

Bekanta dig med Läsväskan på plattformens webbsida www.lasvaskan.fi.