För personal

Ett primärt syfte med Rikta dig till läsning! -projektet är att stödja personalen inom fostran och undervisningen med läskunnighetsarbete. På denna sida samlas material och verksamhetsmodeller med främjande av läskunnighet som mål.

Pedagogiska eftermiddagar – vår 2021

Pedagogiska eftermiddagar är engagerande specialistdiskussioner där specialister, forskare och författare inom barnens läskunnighet och -lust, barnböcker och -litteratur och mångspråkighet och kulturell mångfald gästar och berättar om sina arbeten samt diskuterar med deltagare.

Anmälningarna till evenemanget önskas på förhand via Webropol-enkät för leverering av evenemangslänken. Länken skickas till anmälda en dag före evenemanget per e-post.

Vårens första pedagogiska eftermiddagar ordnas på onsdagen 17.02.2021 kl 14-15 och på torsdagen 18.02.2021. Närmare information på sidan för pedagogiska eftermiddagar.

Rikta dig till läsning! -barnboksorientering

På publikens begäran publiceras Rikta dig till läsning! -barnboksorienteringskontroller som nedladdningsversion på projektets webbsida. Trots att både datum och platsbundna uppgifter har tagits bort är kontrollerna likadana som de var på de originella orienteringsbanorna. Således får även de småbarnspedagogikens enheter samt skolor som kunde inte delta i själva evenemanget njuta av projektets orienteringsbanor!

Orienteringskontrollerna som nedladdningsversion finns på sidan för verksamhetsmodell för barnboksorienteringen.

Läsväskan

Läsväskan är är en digital plattform dit man har samlat information och material i anknytning till läsning på svenska. Platformen är utvecklat för skolor och elever samt för lärare, författare, förläggare, bibliotekarier och andra intresserade som vill stöda läsinlärning. Platformen kan användas av vem som helst och den är baserat på den finska läroplanen.

Bekanta dig med Läsväskan på platformens webbsida www.lasvaskan.fi.