Ordkonstverkstäder

Häng med på ordkonstverkstäder!

Är du redan bekant med ordkonstens ABC? Vet du redan hur man läser kreativt?

Rikta dig till läsning! ordnar en serie ordkonstverkstäder på distans via Teams under våren 2021 i samarbete med Kirjan talo – Bokens hus ry. Det ordnas verkstäder både på finska och svenska, och de svenskspråkiga verkstäderna ordnas under veckorna 16 och 17. Deltagandet är gratis men antalet deltagare är högst 25 per verkstad. Det är två olika verkstäder som ordnas under våren. Beskrivningar av verkstäderna finns nedtill sidan.

Ifall du arbetar i Åbo stad, kom ihåg att anmäla ditt deltagande i SAP HR systemet. Se nedan för sökord i SAP självserviceportalen.

Vid frågor, ta kontakt med Pirita (pirita.karkkainen@turku.fi, 040 4894291).


Tidtabell och anmälning

Kreativ läsning

Utbildare: Paola Fraboni

Sökord på SAP HR självserviceportalen: kreativ


Ordkonstens ABC

  • MÅN 19/4 kl. 12:15–13:00. Anmälningen till ordkonstverkstaden har stängtDet kan ändå finnas plats i verkstaden – ta kontakt med Pirita (pirita.karkkainen@turku.fioch fråga efter möjliga lediga platser! 
  • TORS 29/4 kl. 14:00–14:45. Anmäl dig via Webropol-enkät senast tisdag 27/4.

Utbildare: Paola Fraboni

Sökord på SAP HR självserviceportalen: ordkonstens.


Luova lukeminen

  • MÅN 12/4 kl. 14:00–14:45.
  • TIS 20/4 kl. 12:15–13:00. Anmälningen till ordkonstverkstaden har stängtDet kan ändå finnas plats i verkstaden – ta kontakt med Pirita (pirita.karkkainen@turku.fioch fråga efter möjliga lediga platser! 
  • TIS 27/4 kl. 15:00–15:45. Anmäl dig via Webropol-enkät senast 25/4.

Utbildare: Jasmine Westerlund

Sökord på SAP HR självserviceportalen: luova. OBS! Ovannämnda verkstäderna ordnas på finska.


Sanataiteen ABC

Utbildare: Hanna Dufva

Sökord på SAP HR självserviceportalen: sanataiteen. OBS! Ovannämnda verkstäderna ordnas på finska.


Beskrivning av verkstäderna

Kreativ läsning, 45 min

I en värld full av stimuli, impulser och ständiga förändringar, stiger läsningens värde till oanade höjder. Men hur klarar sig den långsamma läsningen i en hektisk värld? Hur kan böcker och läsning bli relevanta för barn via medietexter om barnens egna intressen?

Ordkonstens ABC, 45 min

Ordkonst kan vara det språk, som i gruppen skapar en positiv och uppbyggande stämning. Ordkonst kan vara en nystart och en handlingsspäckad väg in i individuell inlärning och i att agera tillsammans. Under föreläsningen definieras ordkonst som begrepp och konstart samt hur man kan dra nytta av ordkonst till exempel inom undervisningen i svenska och litteratur.


Rättigheter till tidtabell- och innehållsmässiga förändringar förbehålls.