Ordkonstverkstäder 2021

Är du redan bekant med ordkonstens ABC? Vet du redan hur man läser kreativt?

Rikta dig till läsning! ordnade en serie ordkonstverkstäder (12-29.4) på distans via Teams under våren 2021 i samarbete med Kirjan talo – Bokens hus ry. Det ordnades verkstäder både på finska och svenska. Deltagandet var gratis. Det var två olika verkstäder som ordnades under våren. Beskrivningar av verkstäderna finns nedan.


Beskrivning av verkstäderna

Kreativ läsning, 45 min

I en värld full av stimuli, impulser och ständiga förändringar, stiger läsningens värde till oanade höjder. Men hur klarar sig den långsamma läsningen i en hektisk värld? Hur kan böcker och läsning bli relevanta för barn via medietexter om barnens egna intressen?

Ordkonstens ABC, 45 min

Ordkonst kan vara det språk, som i gruppen skapar en positiv och uppbyggande stämning. Ordkonst kan vara en nystart och en handlingsspäckad väg in i individuell inlärning och i att agera tillsammans. Under föreläsningen definieras ordkonst som begrepp och konstart samt hur man kan dra nytta av ordkonst till exempel inom undervisningen i svenska och litteratur.