Puropellon koulussa toteutetaan kevään 4. jaksossa suuri ilmiöpohjaisen oppimisen kokeilu 7. luokille (nimeltään PurisProjekti). Kokeilun alustana toimii Office 365 Sites (Sivustot). Innopaja-projektin kuluessa opettajat perehtyvät sivustotyökalun mahdollisuuksiin ilmiöpohjaisen oppimisen tukena.

Yhteisöllisen sisällöntuotantojärjestelmän käyttöönotto ohjaa sekä opettajia että oppilaita jatkossa sähköiseen sisällöntuotantoon paitsi PurisProjektin aikana myös sen jälkeen. Projektin seurauksena opettajat jakavat osaamistaan kollegoiden kanssa, mikä pienentää TVT:n käyttöönoton kynnystä (vertaistuki).

Yhteyshenkilö: Mika Kanerva

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

Uusi projekti: Ilmiöpohjaisuuteen Sites-ohjelman avustuksella