Ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvan PurisProjektimme myötä osalle koulumme opettajista ja oppilaista on tullut tutuksi Sites-maailma. Tähän asti suurin osa opettajista on kuitenkin ollut jäsenen roolissa eivätkä he ole itse muokanneet tai muutoin tutustuneet sivustojen tekemiseen. Osallistuvat oppilaat ovat heti jakson alussa tehneet ryhmäkohtaiset sivustonsa, joten he ovat olleet jo askeleen edellä.

Kiinnostuneille opettajille pidettiin koulutus keskiviikkona 22.3. Koulutuksessa käytiin läpi sivuston luomisen perusteet ja mallina käytettiin PurisProjektin pääsivustoa. Tilaisuudessa myös käytiin kiinnostavaa keskustelua sivustojen käyttömahdollisuuksista. Osa opettajista ehti jo koulutuksessa luoda sivustopohjan joko yksittäistä kurssia, teemaa tai jaksoa varten.

IMG_3173IMG_3170

Sites-koulutusta opettajille