Jälleen kaksi uutta projektia!

Kohti käsityöprosessin dokumentointia Vähä-Heikkilän koulussa
Vähä-Heikkilän koulu

Käsityönopettajat etsivät toimivat tavat, joilla alakoulun oppilaat voivat sähköisesti dokumentoida uuden OPS:n edellyttämällä tavalla käsityöprosessiaan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin aikana. Opettajat etsivät toimivat ohjelmat ja laitteet prosessin kuvaamiseen, tallentamiseen ja säilyttämiseen sekä testaavat menetelmiä käytännön työssä yhdessä alakoulun oppilasryhmien kanssa. Toimiviksi havaitut menetelmät jaetaan muille käsityön opettajille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut


Room Escape – School Edition
Raunistulan koulu ja Rieskalähteen koulu

Projektin tavoite on luoda eri oppiaineita yhdistävä ilmiöpohjainen kahden tunnin oppituntikokonaisuus, jonka sisältöä olisi kohtuullisen helppo muokata. Oppituntikokonaisuus muistuttaisi tällä hetkellä hyvin suosittuja Huonepako-ongelmanratkaisupeliä, jossa oppilaat toimisivat pienissä ryhmissä. Mallin avulla muutkin koulut voivat toteuttaa oman vastaavanlaisen harjoituksen helpommin oppilaille tai ottaa siitä ideoita omille tunneille.

Tähän projektiin liittyvät blogijulkaisut

Kaksi uutta projektia käynnistymässä