Perusta – Perustaidot hallussa

Tavoite: helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet.
Kohderyhmä: Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat sekä jo ammatillisessa koulutuksessa olevat. Erityisinä kohderyhminä ovat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat maahanmuuttajataustaiset naiset.
Toteutusaika: 1.5.2019 – 30.04.2022
Toteutusalue: Turku, Hämeenlinna ja Satakunta ja Vakka-Suomen alue.
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus

Hanketuloksia:

Perustaitoja kohentava valmennusjakso Moodle verkko -oppimisympäristössä

Ura Valman ohjauspaja

Työelämän pelikäsi

Tietopaketti vieraskielisen opiskelijan opettajille tai ohjaajalle

Perustaitojen kartoitus- ja tukipaketti

Osaamo auttaa

Matematiikan pienoismallipaja

Matematiikan perustaitojen testaus ja opintomenestys

Kodista kouluun -kurssi

Perusta – perustaidot hallussa -hanke

Itsetuntemuksen ja opiskeluvalmiuksien materiaalipaketti

OPVA-opintojen tuella ammattiin

Turun AKK Perusta – Digistartti tiivistettynä 2022

 

Euroopan unioni - Euroopan sosiaalirahaston logo OPVA-opintojen tuella ammatiinVipuvoimaa EU:lta