Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen kehittäminen on kytketty strategisiin painopisteisiin ja palvelusuunnitelmaan. Tärkeässä roolissa ovat projektit, joiden kautta kehittämistoimintaa toteutetaan. Yhteistyötä tehdään muiden lukiokoulutuksen järjestäjien sekä korkeakoulu- ja työelämäkumppanien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä lukiokoulutukseen.

Yhteystiedot:
Lukiokoulutuksen kehittämisen salkkupäällikkö
Jaana Kilpinen, 050 428 3154
jaana.kilpinen@turku.fi