Kieli- ja perustaitokoulutuksilla eteenpäin

Yhteyshenkilö: Elena Levantovskaja (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on tarjota työllistymis- ja opiskeluvalmiuksia, opiskelumotivaatiota ja työmarkkina-asemaa parantavaa koulutusta jatkuvassa oppimisessa aliedustetulle ryhmälle.
Kohderyhmä: Pitkäaikaistyöttömät ja/tai kotouttamisajan ohittaneet maahanmuuttajat sekä työllistyneet maahanmuuttajat, joilla heikko suomen kielen taito uhkaa työelämässä pysymistä tai estää työssä etenemisen.
Toteutusaika: 1.6.2023 – 31.7.2025
Toteutusalue: Turku, Turun suomenkielinen työväenopisto
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Turun kaupunki

Turun kaupungin logo