ALUSTA : Monikielisten oppilaiden perustaitojen tukeminen ja koulupolkujen sujuvoittaminen

Yhteyshenkilö: Annika Rae (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on maahanmuuttotaustaisten perusopetuksen oppilaiden opetuskielen taidon ja perustaitojen vahvistaminen sekä koulupolkujen sujuvoittaminen ja siirtymien tukeminen.
Kohderyhmä:  Perusopetuksen oppilaat ja opettajat
Toteutusaika: 20.6.2022 – 31.7.2025
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki

Turun kaupungin logo