Konsultoiden koulunkäyntiä tukemaan – konsultatiivisen sairaalaopetuksen kehittäminen

Yhteyshenkilö: Niina Ekqvist (etunimi.sukunimi@edu.turku.fi)
Tavoite: Projektin tavoitteena on kehittää sairaalaopetukseen konsultoivan työn toteutusmalli ja tarjota konsultaatiota, ohjausta ja tukea lähikouluille, jotta tukea tarvitsevat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen lähikoulusta ja jotta kouluissa kyetään tukemaan psyykkisesti huonovointisten oppilaitten oppimista. Koordinointihankkeen tavoitteena on sairaalakoulujen konsultatiivisten opettajien osaamisen vahvistaminen ja kansallisen sairaalaopetuksen kehittämisverkoston toiminnan tukeminen.
Kohderyhmä: Erikoissairaanhoidossa olevat lapset ja nuoret sekä heidän opettajansa, sairaalakoulujen konsultoivat opettajat
Toteutusaika: 25.02.2021 – 31.7.2024
Toteutusalue: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, kansallisen koordinaation osalta koko Suomi
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Turun kaupunki

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa projektia