Perusopetus

Perusopetuksen kehittäminen on kytketty strategisiin painopisteisiin ja palvelusuunnitelmaan. Tärkeässä roolissa ovat projektit, joiden kautta kehittämistoimintaa toteutetaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden perusopetuksen koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä perusopetukseen.

Yhteystiedot:
Perusopetuksen kehittämisen salkkupäällikkö
Taija Savolainen, 040 665 1925
taija.savolainen@turku.fi