Perusopetus

Perusopetuksen kehittäminen on kytketty strategisiin painopisteisiin ja palvelusuunnitelmaan. Tärkeässä roolissa ovat projektit, joiden kautta kehittämistoimintaa toteutetaan. Yhteistyötä tehdään myös muiden perusopetuksen koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyy uusia toimintatapoja ja oppimisympäristöjä perusopetukseen.

Yhteystiedot:
Perusopetuksen kehittämisen salkkupäällikkö
Jaana Kilpinen, 050 428 3154
jaana.kilpinen@turku.fi