DigiOne

Yhteyshenkilö: Seppo Pukonen
Tavoite: Tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. Tavoitteena on, että palvelualustan ympärille kasvaa koulutusalan ekosysteemi, johon kaikki koulutuksen alan toimijat voivat liittyä. Haluamme yhdessä edistää tulevaisuuden oppimista ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppimiselle, tukea toimintakulttuurin muutosta ja luoda hyvinvointia pitkäjänteisesti. DigiOnea kehittävät yhdessä 7 kaupunkia sekä Kuntien Tiera. Lisätietoa: digione.fi
Kohderyhmä: Perusopetus ja lukiokoulutus
Toteutusaika: 2019-2025
Toteutusalue: Vantaa, Espoo, Jyväskylä, Lahti, Oulu,  Tampere ja Turku
Rahoittaja: Business Finland ja kaupunkien omarahoitus

Espoo Jyväskylä Lahti Oulu Tampere Turku Vantaa Tiera Business Finland Kuntaliitto