Turun lukutaitostrategia 2030

Yhteyshenkilö: Tarumaija Aalto (tarumaija.aalto@turku.fi)
Tavoite ja toimenpiteet: Tarkoituksena on laatia suuntaviivat, joiden avulla parannetaan ja edistetään lukutaitoa kaikissa eri ikäryhmissä. Turkuun laaditaan poikkihallinnollinen lukutaitostrategia sekä konkreettisia toimenpiteitä sisältävä lasten ja nuorten lukutaito-ohjelma varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.
Odotettavissa olevat tulokset: Lukutaitostrategia ja lasten ja nuorten lukutaito-ohjelma
Toteutusaika: 1.1.-31.12.2024
Kohderyhmä: Kaupungin kaikki asukkaat
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki