Laatua oppimisen tukeen TAI:ssa

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Matti Lappalainen (etunimi.sukunimi@turku.fi)
Kuvaus: Turun ammatti-instituutti (TAI) vahvistaa opiskelijoille tarjottavaa monialaista kokonaisuutta, jossa opintojen henkilökohtaistamisella, opinto-ohjauksella ja erityisellä tuella / erityisopetuksella vahvistetaan opiskeluvalmiuksia, työllistymistä, jatko-opintoja ja yleistä hyvinvointia. Entistä tarkemman tilannekuvan avulla hanke pystyy pilotoimaan uusia tuen toteutuksen malleja OPVAn (opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot), TUVAn (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) ja erityisen tuen sisältöihin. Työn tuloksena opintojen henkilökohtaistaminen monipuolistuu ja opintojen loppuun suorittaminen sekä työelämään tai jatko-opintoihin siirtyminen helpottuvat. Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista kohotetaan vertaisoppimisen ja vertaisarvioinnin työkaluilla sekä teemakoulutuksilla, joiden tarve on selvitetty kyselyllä. Lisäksi tuen toteutuksen pilotoinnit auttavat henkilöstöä näkemään, miten arjen monialainen yhteistyö nivoutuu osaksi henkilön työtä. Valtakunnallinen yhteistyöverkosto edistää tuen laadun arviointia ja kehittämistä vertaisarvioinnin ja vertaisoppimisen keinoin.
Tavoitteet:

1. Yksilöllinen, päivittyvä ja elävä HOKS – opintojen henkilökohtaistaminen

2. Opinto-ohjaus, uraohjaus, työelämätaidot ja työpaikkaohjaus

3. OPVA, TUVA ja erityinen tuki – tehtävien selkeyttäminen

4. Palvelusivusto, digiohjaus ja tietokannat

Kohderyhmä:

  • TAI:n opiskelijat eri koulutuskokonaisuuksissa: perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, TUVA-opiskelijat
  • TAI:n opetus- ja ohjaushenkilökunta
  • Turun seudun työnantajat, joiden tarpeisiin koulutustarjontaa suunnataan
  • levittämistoiminnan kautta muut ammattikoulutuksen tarjoajat

Toteutusaika: 1.1.2024–30.6.2025
Toteutusalue: Turku ja Turun seutu (Turun ammatti-instituutti, Turun lukiokoulutus,työnantajat), benchmarking-yhteistyötä Espoon (Omnia), Helsingin (Stadin AO) ja varsinaissuomalaisten ammatillisten koulutusten tarjoajien kanssa
Projektin muu henkilöstö: kehittäjäopettajat erityisopettaja Pirjo Peltonen, lehtori Anne-Marie Haikio ja lehtori Mikko Haapala; projektikoordinaattori Janiina Dahlbom
Rahoittaja: Opetushallitus