Yhteisöllisyydellä hyvinvointia Turun kouluihin II

Yhteyshenkilö: Elina Sandelin (elina.sandelin@turku.fi)
Kuvaus: Yhteisöllisyydellä hyvinvointia Turun kouluihin II projektissa kehitetään Turun kaupungin yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja, koulujen ja oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä koulujen ja oppilaitosten sekä hyvinvointialueen välistä yhteistyötä.
Tavoite: Projektin tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, oppimista, terveyttä ja osallisuutta yhteisöllisen opiskeluhuollon keinoin. Vahvistamalla yhteisöllisiä työtapoja ja yhtenäistämällä opiskeluhuollon käytäntöjä parannetaan oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaisuutta sekä ennaltaehkäisevän ja oikea-aikaisen tuen saamista.
Kohderyhmä: Turun kaupungin esi- ja perusopetuksessa sekä lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat lapset ja nuoret sekä kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö.
Toteutusaika: 1.8.2024–31.7.2025
Toteutusalue: Turun kaupunki
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun kaupunki

Turun kaupungin logo