Kestävä opinvirta – toimintamallit perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatukseen

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Lotta Luukkonen (etunimi.sukunimi@turku.fi)​​​​​​​
Tavoite: Tavoitteena on tukea Turun kaupungin peruskoulujen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa sekä vahvistaa oppilaiden ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita.
Toimenpiteet:

– tehdään toimintasuunnitelma pysyvien toiminnallisten ja rakenteellisten kestävää tulevaisuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi välitavoitteineen, tarkastuspisteineen, viestintäsuunnitelmineen ja aikatauluineen

– tehdään suunnitelma perusopetuksen johdon, opettajien, muun henkilökunnan ja oppilaiden (esim. oppilaskuntien kautta) sitouttamisesta ja osallistamisesta toimintasuunnitelman kehittämiseen ja toimeenpanoon sen eri vaiheissa

– perustetaan tarvittavat teematyöryhmät (esim. energia, materiaalien kierto, vesi, ruoka, liikkuminen ja/tai koulukohtaiset ilmastotiimit)

– tehdään yhteistyötä kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden muiden palvelualueiden, kaupungin muiden toimijoiden ja alueen yhteistyökumppanien  ja -hankkeiden kanssa

– aloitetaan suunnitelmien mukainen toiminta ja arvioidaan prosessin etenemistä

– kuvataan Turun perusopetuksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen toimintasuunnitelma yhdessä sovitulla tavalla ja otetaan se käyttöön
Kohderyhmä: perusopetuksen oppilaat, opettajat ja johto
Toteutusaika: 27.9.2022 – 30.11.2024​​​​​​​
Toteutusalue: Turku, Oulu, Hämeenlinna, Lahti ja Lappeenranta​​​​​​​
Rahoittaja: Opetushallitus ja Turun kaupunki

Turun kaupungin logo